Vidiniai mokymai

Atskleiskite savo komandos potencialą

Organizuojame vidinius mokymus, atliepiančius individualius jūsų įmonės ar komandos poreikius. Teikdami paslaugas remiamės naujausiomis mokslo žiniomis ir pasauline patirtimi, dalinamės profesionaliomis ekspertinėmis įžvalgomis ir sprendimais, siekiame, kad klientas gautų inovatyvias bei pažangias praktikas. Teikdami paslaugas orientuojamės į kliento patiriamą darbo kartu malonumą, dirbame su dideliu atsidavimu darbui ir rezultatui. Įsipareigojame pokyčiui kliento organizacijoje. Mūsų klientai – daugiau nei 2000 Lietuvos ir tarptautinių įmonių.

Mokymai

 • Vadovavimas ir lyderystė

 • Žmogiškųjų išteklių valdymas

  Koks bebūtų jūsų kompanijos verslas, organizacijos kultūra turi būti puoselėjama, o žmogiškieji ištekliai valdomi taip, kad darbuotojų lūkesčiai ir strateginiai verslo tikslai sutaptų. Tai iššūkis, kurį galite išspręsti kartu su mumis.

  Susisiekite
  Strateginė darbuotojų paieška ir atranka

  Dažnai žmogiškųjų išteklių užtikrinimas kompanijoje yra reaktyvi veikla, atliepiant į nelauktas žmogiškųjų išteklių problemas, nepriklausanti nuo organizacijos strategijos ir išorės situacijos.

  Šiuose mokymuose nagrinėsime strateginius žmogiškųjų išteklių užtikrinimo aspektus, žmogiškųjų išteklių samdymo sutartis: darbo, personalo nuomos, konsultantų samdos, analizuosime atrankos ir paieškos strategiją: procesą, metodus, sprendimų priėmimą, personalo išlaikymo klausimus. Mokymuose kartu parengsime su kompanijos tikslais susietą žmogiškųjų išteklių užtikrinimo strategiją, kuri taps Jūsų sėkmės bei verslo plėtros dalimi.

  Strateginė darbuotojų paieška ir atranka

  Darbuotojų veiklos valdymas, talentų ugdymas

  Organizacijos sėkmei svarbu užtikrinti darbuotojų pamainą svarbiausioms pozicijoms, o taip pat valdyti talentų vystymo procesą, pastebėti ir išlaikyti geriausius kompanijos žmones.

  Šiuose mokymuose nagrinėsime strateginius personalo planavimo, vystymo ir talentų valdymo aspektus, esmines kompetencijas organizacijoje, mokymąsi organizacijoje, karjeros vystymo ir talentų valdymo klausimus.

  Darbuotojų veiklos valdymas, talentų ugdymas

  Darbuotojų motyvavimas

  Darbuotojų motyvacija darbe ypač reikšminga organizacijai. Aukšta darbuotojų motyvacija leidžia pasiekti geriausius rezultatus, skatina darbuotojų įsipareigojimą, gerina klimatą darbe, kuria tamprius tarpusavio ryšius, mažina darbuotojų kaitą, o galiausiai tai reiškia laimingą ir pilnavertį gyvenimą mums visiems.

  Šiuose mokymuose nagrinėsime darbuotojų poreikius darbe, pasitenkinimą darbu ir gerovę. Kartu atsakysime į klausimus, kaip organizacija galėtų skatinti kiekvieną narį realizuoti visą savo potencialą, kokia turi būti darbuotojų motyvavimo sistema, kaip darbuotojų motyvavimo sistema turi derėti su bendra organizacijos žmogiškųjų išteklių strategija.

  Darbuotojų motyvavimas

  Darbuotojų veiklos vertinimas ir grįžtamojo ryšio kultūra

  Darbuotojų veiklos vertinimo sistema – tai rūbas, kuris turi būti pasiūtas kiekvienai organizacijai individualiai, pagal jos veiklos sritį, organizacinę kultūrą ir vertybes, darbuotojų veiklos vertinimo patirtį. Šiuose mokymuose analizuojame naujausias darbuotojų veiklos vertinimo sistemų tendencijas ir principus, aiškinamės, kaip įdiegti arba tobulinti darbuotojų veiklos vertinimo sistemą organizacijoje, kaip organizuoti ir vesti darbuotojų veiklos vertinimo pokalbius.

  Darbuotojų veiklos vertinimas ir grįžtamojo ryšio kultūra

 • Asmeninis efektyvumas

 • Pardavimai ir derybos

 • Strateginis organizacijų valdymas

 • Komunikacija

 • Projektų valdymas

 • Komandos stiprinimas

Strateginė darbuotojų paieška ir atranka

Dažnai žmogiškųjų išteklių užtikrinimas kompanijoje yra reaktyvi veikla, atliepiant į nelauktas žmogiškųjų išteklių problemas, nepriklausanti nuo organizacijos strategijos ir išorės situacijos.

Šiuose mokymuose nagrinėsime strateginius žmogiškųjų išteklių užtikrinimo aspektus, žmogiškųjų išteklių samdymo sutartis: darbo, personalo nuomos, konsultantų samdos, analizuosime atrankos ir paieškos strategiją: procesą, metodus, sprendimų priėmimą, personalo išlaikymo klausimus. Mokymuose kartu parengsime su kompanijos tikslais susietą žmogiškųjų išteklių užtikrinimo strategiją, kuri taps Jūsų sėkmės bei verslo plėtros dalimi.

Strateginė darbuotojų paieška ir atranka

Darbuotojų veiklos valdymas, talentų ugdymas

Organizacijos sėkmei svarbu užtikrinti darbuotojų pamainą svarbiausioms pozicijoms, o taip pat valdyti talentų vystymo procesą, pastebėti ir išlaikyti geriausius kompanijos žmones.

Šiuose mokymuose nagrinėsime strateginius personalo planavimo, vystymo ir talentų valdymo aspektus, esmines kompetencijas organizacijoje, mokymąsi organizacijoje, karjeros vystymo ir talentų valdymo klausimus.

Darbuotojų veiklos valdymas, talentų ugdymas

Darbuotojų motyvavimas

Darbuotojų motyvacija darbe ypač reikšminga organizacijai. Aukšta darbuotojų motyvacija leidžia pasiekti geriausius rezultatus, skatina darbuotojų įsipareigojimą, gerina klimatą darbe, kuria tamprius tarpusavio ryšius, mažina darbuotojų kaitą, o galiausiai tai reiškia laimingą ir pilnavertį gyvenimą mums visiems.

Šiuose mokymuose nagrinėsime darbuotojų poreikius darbe, pasitenkinimą darbu ir gerovę. Kartu atsakysime į klausimus, kaip organizacija galėtų skatinti kiekvieną narį realizuoti visą savo potencialą, kokia turi būti darbuotojų motyvavimo sistema, kaip darbuotojų motyvavimo sistema turi derėti su bendra organizacijos žmogiškųjų išteklių strategija.

Darbuotojų motyvavimas

Darbuotojų veiklos vertinimas ir grįžtamojo ryšio kultūra

Darbuotojų veiklos vertinimo sistema – tai rūbas, kuris turi būti pasiūtas kiekvienai organizacijai individualiai, pagal jos veiklos sritį, organizacinę kultūrą ir vertybes, darbuotojų veiklos vertinimo patirtį. Šiuose mokymuose analizuojame naujausias darbuotojų veiklos vertinimo sistemų tendencijas ir principus, aiškinamės, kaip įdiegti arba tobulinti darbuotojų veiklos vertinimo sistemą organizacijoje, kaip organizuoti ir vesti darbuotojų veiklos vertinimo pokalbius.

Darbuotojų veiklos vertinimas ir grįžtamojo ryšio kultūra

Norite gauti individualų pasiūlymą Jūsų įmonei?

Susisiekite

Krepšelis

Jūsų krepšelis tuščias.