Pinigų grąžinimo už apmokėtą mokymo paslaugą sąlygos

 

1. Pirkėjas laikomas pasirinktų mokymų dalyviu tik įvykdęs apmokėjimą už pasirinktus mokymus. Mokymų vietos rezervacija laikoma tris darbo dienas, iki kol įvykdomas pavedimas/atsiskaitymas.

2. Mokymų organizatorius, esant kritinėms aplinkybėms, pavyzdžiui mokymų vedėjo liga, pasilieka teisę keisti mokymų datą, laiką ir įsipareigoja įspėti Dalyvį apie mokymų pasikeitimus bei derinti kitą Dalyviui tinkamą mokymų datą.

3. Norėdamas atšaukti dalyvavimą mokymuose, už kuriuos yra sumokėjęs, pirkėjas gali atgauti mokėjimą tokiomis sąlygomis:

3.1. jei Pirkėjas informuoja Mokymų organizatorių apie neatvykimą į mokymus el. paštu daugiau nei prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki mokymų, Pirkėjo pasirinkimu 100% Pirkėjo sumokėtos sumos užskaitoma kitiems analogiškiems arba naujai pasirinktiems Mokymų organizatoriaus rengiamiems mokymams, arba Pirkėjui grąžinama 80% nuo pilnos Mokymų kainos.

3.2. jei Pirkėjas informuoja Mokymų organizatorių apie neatvykimą į mokymus el. paštu daugiau nei prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki mokymų, pinigai nėra grąžinami, tačiau 100% Pirkėjo sumokėtos sumos gali būti užskaitoma kitiems analogiškiems arba naujai pasirinktiems Mokymų organizatoriaus rengiamiems mokymams.

3.3. tuo atveju, kai Pirkėjas informuoja Mokymų organizatorių apie neatvykimą į mokymus mažiau nei prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki mokymų arba neinformuoja Mokymų organizatoriaus apie nedalyvavimą iš viso, pinigai negrąžinami bei kitaip nekompensuojami.

4. Jei Mokymų organizatorius negali organizuoti mokymų gyvai dėl COVID 19 ribojimų, nustatytų LR teisės aktų tvarka, mokymai organizuojami nuotoliniu būdu, pritaikant šiuolaikinius mokymo nuotoliniu būdu metodus, siekiant išsaugoti mokymų kokybę bei kliento pasitenkinimą mokymais.

Jei kyla klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@amlaboratory.com arba telefonu +370 667 70333.

Krepšelis

Jūsų krepšelis tuščias.