SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO

ZARZĄDZANIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Z naszego doświadczenia wynika, że często najsłabszym ogniwem jest kierownictwo średniego szczebla. Są to pracownicy, którzy bardziej pracują jako profesjonaliści i mniejszą ilość czasu poświęcają na zarządzanie. Wynika to z braku umiejętności przywódczych, tj. umiejętności planowania i organizowania pracy oddziału, delegowania, budowania zespołu i zarządzania sytuacją. Szkolenie w największym stopniu koncentruje się na ww. zagadnieniach, a menedżerowie uczą się poznawania siebie i swoich pracowników, tworzenia standardów zespołowych i budowania trwałych relacji z podwładnymi.

ZARZĄDZANIE – DLA ZAAWANSOWANYCH

Kiedy menedżerowie już opanowali umiejętności związane z planowaniem i organizacją czasu, wyznaczaniem celów i delegowaniem, mogą przejść na drugi poziom zarządzania – coaching, integracja zespołu, motywowanie i angażowanie pracowników, mentoring, dzielenie się przywództwem. W ramach tego szkolenia rozwiązujemy bardziej złożone problemy zarządzania i analizujemy doświadczenia międzynarodowych firm. Jak zawsze przykładamy wagę do tego, by menedżerowie zdobyli i zastosowali nabyte zaawansowane umiejętności zarządzania.

PRZYWÓDZTWO

Efektywność przywództwa w świecie biznesu mierzona jest wynikami finansowymi. Zadaniem lidera jest wdrożenie trwałych zmian. Przywództwo zaczyna się od nas samych. Z wrodzonej energii? Być może. Z serca? Być może. Może z inteligencji. Być może z chęci – z tego silnego wewnętrznego poczucia, bez którego nie osiągnęlibyśmy niczego w życiu. Lider sam poszukuje odpowiedzi, a my po prostu mu w tym pomagamy. Specjalizujemy się w autentycznym, wspólnym przywództwie w branży usług. W ramach ciekawego i dynamicznego szkolenia opartego na doświadczeniu analizujemy kluczowe kwestie przywódcze: ja, wpływ, wizja, relacje dwustronne lider–obserwujący, odpowiedzialność, zespół, zaufanie, władza. Po tych szkoleniach przywództwo staje się stylem życia i źródłem radości. Tworzymy długofalowe zmiany.

  Zostaw nam swój numer, a my się z Toba wkrótce skontaktujemy!

   ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

   STRATEGICZNA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

   Często zapewnianie zasobów ludzkich w firmie jest czynnością reakcyjną, polegającą na reagowaniu na nieoczekiwane problemy w zakresie zasobów ludzkich, niezależnie od strategii organizacji i sytuacji zewnętrznej. Podczas tego szkolenia przeanalizujemy strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, umów o zatrudnienie pracowników: umowy o pracę, najem pracowników, angażowania konsultantów; strategie rekrutacji: proces, metody, podejmowanie decyzji, zagadnienia dotyczące utrzymania personelu. Wspólnie opracujemy strategię kadrową związaną z celami firmy, która będzie częścią twojego sukcesu i rozwoju firmy. iją: procesą, metodus, sprendimų priėmimą, personalo išlaikymo klausimus. Mokymuose kartu parengsime su kompanijos tikslais susietą žmogiškųjų išteklių užtikrinimo strategiją, kuri taps Jūsų sėkmės bei verslo plėtros dalimi.

   ZARZĄDZANIE WYDAJNOŚCIĄ PRACOWNIKÓW, ROZWÓJ TALENTÓW

   Twoja organizacja musi zapewnić rotację personelu na kluczowych stanowiskach, a także kierować procesem rozwoju talentów, odkrywać i utrzymywać najlepszych ludzi w firmie. Podczas tego szkolenia przeanalizowane zostaną strategiczne aspekty planowania personelu, rozwoju i zarządzania talentami; niezbędne kompetencje w organizacji; szkolenia w organizacji; rozwój kariery i zarządzanie talentami.

   MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

   Obecnie znacznie lepiej rozumiemy motywację pracowników i to, co składa się na ich zawodową satysfakcję. Jeszcze nigdy tak dużo uwagi nie poświęcano dobremu samopoczuciu pracowników w pracy. Na całym świecie podejmowane są próby wyjaśnienia złożonych i dynamicznych związków między ogólną satysfakcją życiową a motywacją pracowników i zadowoleniem z pracy. Motywacja pracowników w pracy jest szczególnie ważna dla organizacji. Wysoce zmotywowani pracownicy pozwalają osiągnąć lepsze wyniki, stymulują świadomość obowiązku wśród pracowników, poprawiają klimat pracy, tworzą bliskie relacje, zmniejszają rotację pracowników i wreszcie oznaczają szczęśliwe i satysfakcjonujące życie dla nas wszystkich. Podczas tego szkolenia przeanalizujemy potrzeby pracowników, ich zadowolenie z pracy i dobre samopoczucie. Wspólnie odpowiemy na pytania dotyczące tego, w jaki sposób organizacja może zachęcić każdego jej członka do pełnego wykorzystania swojego potencjału, jaki powinien być system motywowania pracowników, w jaki sposób system motywowania pracowników powinien współgrać z ogólną strategią zasobów ludzkich organizacji.

    Zostaw nam swój numer, a my się z Toba wkrótce skontaktujemy!

     EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

     W dzisiejszym dynamicznym i zmieniającym się świecie biznesowym zdobyta przez nas wiedza i doskonałe doświadczenie zawodowe nie są już wystarczające. Efektywność osobista, na którą składają się nasze kompetencje społeczne, staje się coraz bardziej pożądana. Rozwijając nasze kompetencje społeczne, stajemy się szczęśliwsi i możemy osiągnąć więcej w życiu osobistym i zawodowym.

     WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I PREZENTACJA

     Często mamy tylko pięć minut na przedstawienie naszej pracy z ostatniego półrocza. Czasami musimy przekonać wszystkich uczestników spotkania do słuszności naszej decyzji. Skuteczne umiejętności dotyczące wystąpień publicznych pomagają zainspirować dziesiątki, a nawet setki osób i pomagają stać się osobami godnymi zaufania, na których można polegać. W ramach tego szkolenia nauczymy się swobodnie kontrolować komunikację werbalną i niewerbalną, zrelaksować się i zaufać sobie, jasno formułować i przekazywać treści, wpływać na odbiorców i budować ich zaufanie, rozumieć, co powoduje napięcie i je przezwyciężać.

     PLANOWANIE I ORGANIZACJA CZASU

     Na tym szkoleniu dowiemy się, w jaki sposób nasze cele mogą stać się drogowskazem do osobistej efektywności, zrozumiemy, na co tracimy czas, nauczymy się, jak właściwie planować swój czas, radzić sobie z „pożeraczami” czasu i trenować skuteczne umiejętności delegowania, a także nauczymy się, jak właściwie postępować z podwładnymi, współpracownikami i menedżerami, którzy marnują czas. Po ukończeniu szkolenia będziesz w stanie właściwie zorganizować swój czas i osiągnąć swoje zawodowe i osobiste cele w ciągu 5 dni roboczych w tygodniu. Pracuj wydajniej, osiągaj więcej, ogranicz stres. Zachowanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym stanie się codzienną rutyną.

     SAMOŚWIADOMOŚĆ

     Podczas tego seminarium nauczymy się rozpoznawać nasze mocne i słabe strony, cechy charakteru, identyfikować uczucia, chęci, motywacje, przekonania i wartości, spokojnie i pozytywnie reagować na wyzwania, poznawać się w pełni i działać na podstawie samoświadomości. Po szkoleniu uczestnicy mają wyższy poziom samoakceptacji i pozytywną samoocenę, rozwijają pozytywne relacje z innymi, zyskują większą autonomię, rozumieją swoje cele życiowe i rozwijają się jako osobowości, aby realizować swój potencjał.

     ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI

     Konflikty są integralną częścią naszej codzienności, nieuniknionym rezultatem trudnego, pracowitego życia pełnego rywalizacji. To, w jaki sposób traktujemy pomysły, opinie, potrzeby i różnice decyduje o jakości naszego życia i pracy. Umiejętność skutecznego radzenia sobie z konfliktami zawsze była i jest jedną z najważniejszych umiejętności pozwalających zwiększyć wydajność osobistą i zespołową. Program oparty jest na ośmiostopniowej metodologii zarządzania konfliktami D. Weeksa. Po szkoleniu uczestnicy potrafią tworzyć pozytywną atmosferę, rozpoznawać i interpretować uczucia, podejmować decyzje na przyszłość na podstawie nauki wyciągniętej z przeszłości, budować możliwości współpracy i harmonię.

     ZARZĄDZANIE STRESEM

     Wielu z nas pracuje w niepewnych i nieprzewidywalnych środowiskach i musimy otwarcie powiedzieć, że w najbliższej przyszłości nie należy spodziewać się zmian w tym obszarze. Ciągły stres wpływa na powodzenie organizacji, szkodzi naszemu życiu osobistemu i zawodowemu oraz zdrowiu. Dlatego umiejętność zarządzania stresem jest ważną umiejętnością, która pozwala spokojnie dążyć do celu i prowadzić zdrowe i satysfakcjonujące życie. Program zarządzania stresem ma na celu rozpoznanie i zrozumienie tego, czym naprawdę jest stres, pozwala dowiedzieć się, w jaki sposób stres wpływa na podejmowane decyzje i jak oddziałuje na różne typy ludzi, a także nauczyć się poszczególnych technik zarządzania stresem, by spokojnie podążać swoją drogą.

      Zostaw nam swój numer, a my się z Toba wkrótce skontaktujemy!

       SPRZEDAŻ I NEGOCJACJE

       SPRZEDAŻ DLA POCZĄTKUJĄCYCH

       Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które pierwszy rok pracują na stanowisku menedżerów sprzedaży. Uczestnicy seminarium nauczą się:

       • Jak stać się pewnym siebie, zmotywowanym i ukierunkowanym na wyniki sprzedawcą;
       • poznają główne zasady sprzedaży;
       • odkryją wartość produktu;
       • owiedzą się, jak efektywnie przedstawić produkt kupującemu, wykorzystując cechy i zalety produktu, a także emocje i logikę;
       • nauczą się przezwyciężać wątpliwości i sfinalizować sprzedaż;
       • jak poszerzyć bazę klientów.

       SPRZEDAŻ – DLA ZAAWANSOWANYCH

       Szkolenie przeznaczone jest dla doświadczonych menedżerów sprzedaży i kadry kierowniczej.

       Uczestnicy tego szkolenia nauczą się: 

       • Jak korzystać z najnowszych technik i narzędzi sprzedaż;
       • jeszcze lepiej rozumieć proces sprzedaży i efektywnie zarządzać jego etapami;
       • rozumieć i spełniać potrzeby kupującego;
       • optymalizować swoje działania, aby osiągnąć lepsze wyniki sprzedaży;
       • zwiększać swój wpływ na sprzedaż;
       • przedstawiać klientowi wartość produktu/usługi, generując obopólne korzyści.

       SZTUKA KONWERSACJI

       Celem warsztatów jest wzmocnienie umiejętności negocjacyjnych uczestników, które można wykorzystać zarówno w codziennych rozmowach, jak i podczas negocjacji ważnych transakcji biznesowych.

       Podczas tego seminarium nauczymy się:

       • rozpoznawać zainteresowania klienta;
       • poznamy emocje, które nas „zdradzają”;
       • sztukę perswazji;
       • sposoby wykorzystania dostępnych kontaktów dla swojej korzyści;
       • metody wyszukiwania alternatyw i rozwiązań korzystnych dla obu strona;
       • najważniejsze taktyki negocjacyjne, które pozwalają osiągnąć wyznaczone cele.

        Zostaw nam swój numer, a my się z Toba wkrótce skontaktujemy!

         ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

         WARTOŚCI I KULTURA W ORGANIZACJI

         Jaki powinien być związek między kulturą organizacji a kontekstem biznesowym? W jaki sposób kultura organizacyjna powinna wpływać na zarządzanie zmianami? Jakie są kluczowe elementy kultury organizacji? Jakie są rodzaje kultur w organizacjach? Jak realnie realizujemy wartości organizacji? Jaki powinien być związek między kulturą organizacji a strategią biznesową? W ramach kursu „Wartości i kultura organizacji” wspólnie odpowiemy na te kluczowe pytania.

         ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

         Celem szkolenia jest pomoc menedżerom w jasnym zrozumieniu strategii organizacji i jej celu, sposobu konkurowania organizacji i tworzenia przewagi konkurencyjnej; omówimy, w jaki sposób można wdrożyć strategię poprzez powiązane systemy wskaźników; wyjaśnimy rolę kierownictwa średniego szczebla we wdrażaniu strategii organizacji

         Tematy szkolenia:

         • Co to jest strategia biznesowa? Czym strategia różni się od taktyki? Do czego jest ona potrzebna? Przegląd litewskich i zagranicznych badań nad zarządzaniem strategicznym. Hierarchia strategii w organizacji: strategia korporacyjna i biznesowa.
         • Z kim konkurują organizacje? Istota strategii: rozwijanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Pochodzenie i pomiar przewagi konkurencyjnej. Zrozumienie i wykorzystanie wartości oferowanej klientowi oraz tworzenie przewagi konkurencyjnej.
         • Jak wdrożyć strategię? Perspektywa systemów zrównoważonych wskaźników. Mapa strategii i pomiar wydajności.
         • Omówienie przykładu biznesowego. Wdrażanie strategii: wykorzystanie map strategii.
         • Rola pracowników i menedżerów w zarządzaniu strategicznym. Dlaczego nie wszystkie strategie stają się rzeczywistością? Co powinni zrobić specjaliści, kierownicy działów i poddziałów, aby pomóc we wdrożeniu strategii firmy?

         ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

         Celem szkolenia jest uwypuklenie roli innowacji w rozwoju biznesu i osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. W ramach tego szkolenia będziemy omawiać dynamikę innowacji biznesowych, wyjaśnimy, jak różne organizacje stymulują innowacje, przeanalizujemy najlepsze praktyki promowania innowacji na świecie oraz omówimy, w jaki sposób należy promować innowacje w organizacji.

         Tematy szkolenia:

         • Co to są innowacje? Innowacje w zakresie usług, procesów i modeli biznesowych: czym się różnią i co nam dają. Co to jest innowacja strategiczna? Innowacje strategiczne jako źródło przewagi konkurencyjnej. Zmiana reguł biznesowych – niejednolite innowacjeo.
         • Jak organizacje promują innowacje? Omówimy zdolności innowacyjne litewskich organizacji. Przyjrzymy się globalnej praktyce promowania i zarządzania innowacjami w organizacjach.
         • Omówienie przykładu biznesowego: analiza zarządzania innowacjami.
         • Dyskusja robocza. Porozmawiamy o tym, jak przebiega zarządzanie innowacjami w organizacji. Omówimy skuteczne sposoby promowania innowacji w organizacjach w przyszłości.

          Zostaw nam swój numer, a my się z Toba wkrótce skontaktujemy!

           INTEGRACJA ZESPOŁU

           Oferujemy cztery warsztaty tematyczne, których głównym celem jest zgranie zespołu i umożliwienie uczestnikom zyskania niepowtarzalnych doświadczeń, a jednocześnie pożyteczne spędzenie czasu. Charyzmatyczny duet prowadzący seminarium stworzy przyjazne, dynamiczne i intrygujące środowisko dla uczestników. Prowadzący są profesjonalnymi coachami, którzy potrafią integrować uczestników, poświęcać uwagę każdemu z nich, jednocześnie angażując i inspirując interesującymi środkami wyrazu.

           Niech twój zespół wspaniale spędzi czas!

           „O! OTO NASZA HISTORIA!”

           To niezwykła jednodniowa podróż, w trakcie której pokonasz ze swoimi współpracownikami wyjątkowo malowniczą trasę. Jeden kilometr oznacza tu jeden rok działalności firmy. Podczas tej wędrówki wykonasz różne nieoczekiwane zadania, które sprawią, że będzie to dynamiczna, interesująca i niezapomniana przygoda. W trakcie podróży przeżyjesz też najważniejsze momenty w historii firmy: przekształcenie lub fuzję, ważne uroczystości lub szkolenia, kryzys lub boom gospodarczy, pojawienie się nowego dyrektora – wszystko to, co wpłynęło na dzisiejszy stan organizacji. W doświadczeniu niezapomnianych wrażeń pomogą profesjonalni przewodnicy, aktorzy, odpowiednio dobrane miejsca, zaaranżowane sytuacje i zadania. Kilometr kryzysu gospodarczego z 2008 roku pokonamy na przykład bez kanapek i wody, a podczas boomu gospodarczego będziemy delektować się wyśmienitym posiłkiem.

           Letnie imprezy pozwalają:

           – odpocząć, cieszyć się przyrodą, poczuć się jak podróżnik biorący udział w przygodach;
           – poznać się nawzajem, wypróbować siebie i swoich współpracowników w nowych, nieoczekiwanych sytuacjach;
           – od nowa przeżyć legendę firmy i cieszyć się nią;
           – wzmocnić kulturę organizacji – dla wszystkich uczestników stanie się jasne, kim są i jaka jest ich historia;
           zgrać się – wydarzeniom towarzyszy głębokie poczucie „bycia razem”

           „TEATR ZMYSŁÓW”

           To niezwykłe, interaktywne, ekscytujące warsztaty teatralne, które można odczuwać różnymi zmysłami: dotykiem, węchem, smakiem, słuchem, ruchem. „Widz” spektaklu z zawiązanymi oczami udaje się w podróż, którą członkowie zespołu stworzyli dla niego w otoczeniu lasu w lecie o zmierzchu, skrzypiącego pod stopami piasku nad morzem lub na pachnącej łące w środku nocy. Spektakl zmysłów to wspaniały, przyjemny prezent dla pracowników.

           Członkowie drużyny tworzą dla siebie niezwykły spektakl zmysłów w letnim otoczeniu. Uczestnicy sami tworzą bogatą w przygody historię – scenariusz spektaklu, który za pomocą zmysłów przekazywany jest współpracownikom. Ten warsztat to podróż przez stworzone przez samych uczestników opowieści pełne strachu, przygód i cudów, które zrodziły się z fantazji każdego z nich. Uczestnik, polegając wyłącznie na członkach zespołu, wyrusza w niezwykłą podróż!

           Warsztaty rozwijają kreatywność, umiejętności komunikacji i współpracy oraz wzmacniają kulturę i zgranie zespołu. A co najważniejsze, uczestnicy wyniosą z nich niezapomniane i niepowtarzalne wrażenia!

           „GRUZIŃSKA WIOSKA”

           G„GRUZIŃSKA WIOSKAW malowniczej atmosferze gruzińskich gór – pięknym zakątku natury – spotykają się dwie gruzińskie wioski. Używając komunikacji niewerbalnej, gestów, ruchów, gruzińskiej mowy „abrakadabra” i wyrazistych emocji, starają się one udowodnić, która wioska zachowała swoje autentyczne tradycje, lepiej je kultywuje i tworzy lepsze produkty. Po starciu między winiarzami, hodowcami owiec i kóz, garncarzami, starszyzną i księgowymi podczas emocjonalnej dyskusji następuje wyłonienie najlepszej gruzińskiej wioski, które wieńczy wzajemnie porozumienie przypieczętowane gruzińską hulanką, winem i pieczonymi na ognisku specjałami! W otoczeniu przyrody uczestnicy odczują swobodną atmosferę, siłę improwizacji, posługując się językiem niewerbalnym – mimiką, gestem, ruchem – w celu poprawy umiejętności komunikacyjnych i konwersacji oraz nauki odczytywania mowy ciała. Warsztaty rozwijają kreatywność zespołu, umiejętności komunikacji i współpracy oraz wzmacniają kulturę i zgranie zespołu.

           „NASZ ZESPÓŁ JAKO…”

           Czym byłby zespół, gdyby był rośliną? Piosenką? Tańcem? Zwierzęciem? Przyjemne improwizacje, poszukiwania i zadania są wykonywane na łonie natury latem. Podczas warsztatów zadania indywidualne i zespołowe, taniec gaga, ćwiczenia taneczne dance&express, technika weight-flow w wodzie i inne wyzwania związane z aktywnością fizyczną sprawią, że uczestnicy zrelaksują się, „naładują” pozytywną energią, będą mogli lepiej poznać siebie i dostrzec coś nowego w swoich współpracownikach. Seminarium jest przeznaczone dla zespołów, które jeszcze się rozwijają. W trakcie seminarium uczestnicy pokonują niepewność dotyczącą siebie i zespołu za pośrednictwem aktywności fizycznych, teatru, tańca i ruchu scenicznego. Uczestnicy rozumieją się lepiej, są w stanie identyfikować mocne strony i wartości zespołu oraz uzgadniają wewnętrzne zasady i praktyki.

           Po tych warsztatach uczestnicy mają lepszy nastrój, satysfakcję z poczucia lekkiego zmęczenia i pożytecznego spędzenia czasu, a co najważniejsze, zbliżenia się do swoich współpracowników: „nasz zespół stał się inny”.

            Zostaw nam swój numer, a my się z Toba wkrótce skontaktujemy!

             Cart
             • No products in the cart.