coaching-training
ICC Koučinga apmācības – Oktobris/Novembris
2020-07-01
darbinieks-plano-aiziet-no-darba
Kas norada uz to, ka darbinieks plāno aiziet no darba
2020-08-05

Kas ir koučings?

kas-ir-koucings

KOUČINGS


KAS IR KOUČINGS?

Koučings ir konkrēta konsultāciju metode, kuras uzdevums ir palīdzēt cilvēkam mainīties, kā viņš to vēlas, un palīdzēt doties katra paša izvēlētajā virzienā. Koučings – kouča un klienta sadarbība, kurā koučs ar dažādiem paņēmieniem palīdz klientam izdzīvot labāko, sasniegt vēlamo rezultātu personīgajā un profesionālajā dzīvē. Saprast likumsakarības vien nepietiek, lai sasniegtu mērķi vai atrisinātu konkrēto situāciju. Lai kāds arī būtu mērķis – izrāviens karjerā, bizness, uzbūvēt māju vai iegādāties jaunu auto, uzlabot komunikāciju ar apkārtējiem, vai rast risinājumus personīgajā dzīvē – koučings ir metode, kas palīdz to sasniegt.

ICC KOUČINGS


KAS IR ICC?

Starptautiskā koučinga biedrība (International Coaching Community – ICC) ir viena no lielākajām kouču profesionālajām organizācijām pasaulē, biedrība apvieno vairāk nekā 13 tūkstošus sertificētu kouču 67 valstīs. ICC ir vienīgā kouču biedrība, kas visās pasaules valstīs izmanto vienotu metodiku. ICC ir Londonā reģistrēta nevalstiska organizācija, kuru 2001. gadā dibināja Džozefs O”Konors (Joseph O‘Connor) – viens no pazīstamākajiem koučiem pasaulē, līderības pasniedzējs, 18 grāmatu autors, treneris, konsultants, un Andrea Leidža (Andrea Lages), brazīliešu izcelsmes koučinga trenere.

KOUČINGA MĒRĶIS

Koučinga būtiskākā esence ir palīdzēt cilvēkam sasniegt to, ko viņš vēlas un kļūt tik veiksmīgam, cik vien viņš vēlas kļūt.

KOUČS


KAS IR KOUČS?

Koučs ir gids, kurš soli pa solim rada klientam skaidrību, atmodina apziņu un vēlmi darīt. Koučs skatās, lai saskatītu un klausās, lai sadzirdētu. Koučs ir cilvēks, kurš palīdz panākt vēlamo savā dzīvē.

KOUČINGA TĒMAS

Visbiežāk, kouči strādā ar cilvēku ierobežojušām pārliecībām, kuras neļauj cilvēkam attīstīties un sasniegt savu mērķi; koučings palīdz saprast savu īsto mērķi un kāda/-s vērtība/-s slēpjas aiz mērķa/-iem, un palīdz izveidot rīcības plānus.

KOUČS UN KLIENTS


INDIVIDUĀLĀ KOUČINGA SESIJA

Individuālās koučinga sesijas – kouča instruments ir jautājumi, kuri palīdz cilvēkam pašam nonākt līdz atbildēm, jo katrs cilvēks pats zina kā risināt visas situācijas. Sesijas laikā koučs tikai uzdod jautājumus, atbildot uz kuriem, cilvēks labāk izzina sevi un pamana uzvedības likumsakarības, kuras novērsa viņu no mērķa sasniegšanas. Regulārās individuālās koučinga sesijas palīdz cilvēkam mainīt savus kaitošus ieradumus un attīstīt jaunus ieradumus, vēlamas kompetences, līdera uzvedību, un apzināties savas vajadzības un pieņemt lēmumus.

Ko koučs sagaida no klienta?

Koučinga sesijas ir efektīvas tikai tad, ja klients pats vēlas kaut ko mainīt savā dzīvē un ir gatavs strādāt ar sevi.

Cik maksā koučinga sesija?

Koučinga sesija maksā no 50 eur līdz 100 eur un vairāk. Tas ir atkarīgs no kouča pieredzes, sertifikātiem, atsauksmēm.

KA KĻŪT PAR KOUČU?


KOUČINGA APMĀCĪBAS

Koučinga apmācības ir paredzētas personām, kas vēlas kļūt par profesionāliem koučiem un visu līmeņu vadītājiem. Šīs mācības ir piemērotas arī speciālistiem, kas vēlas palielināt savus iekšējos resursus, apzinātību, atbildību un motivāciju, kā arī mākslas pasaules cilvēkiem, kas vēlas atbrīvot savu talantu, radošo potenciālu un labāk realizēt savu radīto produktu. Koučinga apmācības programma sastāv no 8 dienām divos moduļos – viens modulis: 4 dienas. Starp moduļiem ir 1 mēneša pārtraukums, lai dalībnieki varētu aptvert apgūtas zināšanas. Pēc apmācībām, dalībniekiem ir 6 mēneši, lai sertificētos.

KOUČU SERTIFIKĀCIJAS PROCESS IETVER TRĪS DAĻAS:

1.

Grāmatas recenzijas sagatavošana (grāmatas tiek nodrošinātas apmācības laikā)

2.

Personiskā koučinga projekta īstenošanas (dalībnieks īsteno paškoučinga projektu)

3.

Dalībniekam jānovada vismaz 12 koučinga stundas vismaz 3 klientiem

Kouču sertifikācija

Personas, kuras ir pabeigušas ICC koučinga pamatapmācību un izpildījušas ICC koučinga sertificēšanas uzdevumus, kļūst par starptautiski sertificētiem ICC koučiem un drīkst sniegt koučinga pakalpojumus visā pasaulē. Dalībnieks iesniedz visus dokumentus trenerim. ICC ir starptautiska kopiena, tāpēc apmācības norisinās angļu valodā, kas dod dalībniekiem unikālu iespēju uzreiz strādāt starptautiskā līmenī.

Paškoučings – izejot koučinga apmācības un apgūstot koučinga mākslu, cilvēks kļūst spējīgs saprast sevi, sarunāties ar sevi un ir gatavs uzņemties atbildību par savu dzīvi. Rezultātā viņš pats var sasniegt savu mērķi, būt laimīgs un baudīt dzīvi tādu, kāda tā ir.

KOUČINGS UN NLP


KAS IR NLP?

NLP (jeb neirolingvistiskā programmēšana) definīcija ir “metode, kas strādā ar uzvedības modeļiem, ko veido pieredze (programmēšana) un ko var mainīt, lai sasniegtu noteiktus dzīves mērķus”.

NLP sastāv no trim daļām:

  • neiro – norāda uz to, ka nepieciešams zināt un saprast procesus mūsu nervu sistēmā, kas atbild par informācijas saņemšanu, glabāšanu un tālāko izmantošanu;
  • lingvistiskā – norāda uz valodas nozīmi cilvēka domāšanas un darbības procesā;
  • programmēšana – norāda uz cilvēka domāšanas un darbības sistēmiskumu, secību.

Tātad, NLP ir zinātne, kas vērsta uz mērķu sasniegšanu. Koučings iet roku rokā ar NLP un strādā ar cilvēka zemapziņu – māca pieņemt sevi un apkārtējo pasauli tādu, kāda tā ir, saskatīt un izmantot iespējas pat šķietami negatīvā situācijā.

KOUČINGA STRUKTŪRA


KOUČINGA MODEĻI

Koučinga apmācībās ir integrēti starptautiski, efektīvi darbojošies koučinga pamatmodeļi:

  • Iekšējā spēle, Timotijs Galvejs (Timothy Gallwey)
  • Transformējošais koučings, Tomass Leonards (Thomas Leonard)
  • Neirolingvistiskā programmēšana, Ričards Bandlers un Džons Grinders (Richard Bandler and John Grinder)
  • Ontoloģiskais koučings, Fernando Floress (Fernando Flores)
  • Integrētie koučinga modeļi, Kens Vilbers (Ken Wilber)
  • Biheivioriskais koučings vadītājiem.
 

KOUČINGA VEIDI

 
 

Dzīves koučings

Dzīves koučings sākas ar personīgās dzīves jautājumiem. Tomēr praksē personīgā un profesionālā dzīve ir saistītas. Šis unikālais kurss izveidots tā, lai kouči varētu palīdzēt cilvēkiem sabalansēt savu dzīvi un sasniegt vēlamos mērķus.

 

Koučings vadītājiem

Koučinga apmācības vadītājiem (Executive Business Coaching) – tās ir otrā līmeņa koučinga apmācības, kas paredzētas speciālistiem, koučiem, kuri vēlas strādāt ar vadītājiem un līderiem.

 

Komandu koučings

Kad komandas strādā saskaņoti, darbinieki jūtas apmierināti, uzņēmējdarbības rezultāti uzlabojas. Koučings komandām funkcionē kā labi pārbaudīts uzņēmējdarbības katalizators.


Koučinga tēmas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cart
  • No products in the cart.