IEKŠĒJĀS MĀCĪBAS

VADĪBA UN LĪDERĪBA

VADĪBA IESĀCĒJIEM

Mūsu pieredze rāda, ka bieži vien organizāciju vājākais ķēdes posms ir vidējā līmeņa vadītāji. Tie ir darbinieki, kas vairāk strādā kā speciālisti, bet vadīšanai velta maz laika. Tā ir tāpēc, ka šiem darbiniekiem trūkst vadības iemaņu: nodaļas darba plānošanas un organizēšanas, deleģēšanas, komandas veidošanas, situācijas vadīšanas iemaņu. Mācībās šiem jautājumiem tiek pievērsta vislielākā uzmanība, tāpat arī vadītāji mācās iepazīt sevi un savus darbiniekus, formēt komandas normas, veidot noturīgas attiecības ar saviem padotajiem.

VADĪBA – AR PRIEKŠZINĀŠANĀM

Kad vadītāji meistarīgi žonglē ar laika plānošanu un organizēšanu, mērķu izvirzīšanu, deleģēšanas iemaņām, var pāriet uz vadības otro līmeni – koučingu vadītāja darbā, komandas stiprināšanu, darbinieku motivēšanu, iekļaušanu un audzināšanu, dalīšanos līderībā. Šajās mācībās tiek risināti sarežģītāki vadības jautājumi, analizēta starptautisku uzņēmumu pieredze. Un kā vienmēr cenšamies, lai vadītāji iegūtu un praksē izmantotu apgūtās sarežģītākās vadības iemaņas.

LĪDERĪBA

Līderības efektivitāte darījumu pasaulē tiek mērīta ar finanšu rādītājiem. Līderis nāk, lai radītu ilgtspējīgas pārmaiņas. Līderība sākas no mūsu iekšienes. No iedzimtas enerģijas? Varbūt. No sirds? Varbūt. Varbūt no intelekta. Varbūt no gribas – no tā stiprā iekšējā muskuļa, bez kura mēs dzīvē nekā nesasniegtu. Līderis atbildes atrod pats, mēs tikai palīdzam. Specializējamies autentiskajā, dalītajā, apkalpojošās sfēras līderībā.
Interesantās un dinamiskās, pieredzē balstītās mācībās analizējam svarīgākos līderības jautājumus: es, ietekme, vīzija, līdera un sekotāja divpusējās attiecības, atbildība, komanda, uzticēšanās, vara.
Pēc šīm mācībām līderība kļūst par dzīvesveidu un prieku. Veidojam ilgtermiņa pārmaiņas.

  Atstājiet savu telefona numuru. Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!

   CILVĒKRESURSU VADĪBA

   DARBINIEKU STRATĒĢISKĀ ATLASE UN MEKLĒŠANA

   Bieži cilvēkresursu nodrošināšana uzņēmumā ir reaktīva darbība, reaģējot uz negaidītām cilvēkresursu problēmām, neatkarīgi no organizācijas stratēģijas un ārējās situācijas.
   Šajās mācībās mēs analizēsim cilvēkresursu nodrošināšanas stratēģiskos aspektus, cilvēkresursu darbā pieņemšanas līgumus: darba, personāla nomas, konsultantu nolīgšanas, atlases un meklēšanas stratēģiju: procesu, metodes, lēmumu pieņemšanu, personāla noturēšanas jautājumus.
   Mācībās kopā izveidosim ar uzņēmuma mērķiem saistītu cilvēkresursu nodrošināšanas stratēģiju, kas kļūs par Jūsu veiksmes un uzņēmuma attīstības daļu.

   DARBINIEKU DARBĪBAS VADĪBA, TALANTU ATTĪSTĪŠANA

   Jūsu organizācijai jānodrošina darbinieku maiņa svarīgākajiem amatiem, kā arī jāvada talantu attīstīšanas process, jāpamana un jānotur labākie uzņēmuma cilvēki.
   Šajās mācībās analizēsim personāla plānošanas, attīstības un talantu vadības stratēģiskos aspektus; būtiskās kompetences organizācijā; mācīšanos organizācijā; karjeras attīstības un talantu vadības jautājumus.

   DARBINIEKU MOTIVĒŠANA

   Šodien daudz plašāk saprotam darbinieku motivāciju un apmierinātību ar darbu. Darbinieku labklājībai tiek veltīta tik liela uzmanība kā nekad agrāk. Visā pasaulē tiek mēģināts izskaidrot sarežģītās un dinamiskās attieksmes starp kopējo apmierinātību ar dzīvi un darbinieku motivāciju un apmierinātību ar darbu.

   Darbinieku motivācija darbā ir īpaši nozīmīga organizācijai. Augsta darbinieku motivācija ļauj sasniegt labākus rezultātus, stimulē darbinieku pienākuma apziņu, uzlabo klimatu darbā, veido ciešas savstarpējās attiecības, samazina darbinieku mainību, visbeidzot – tas nozīmē laimīgu un pilnvērtīgu dzīvi mums visiem.

   Šajās mācībās analizēsim darbinieku vajadzības darbā, apmierinātību ar darbu un labklājību. Kopā atbildēsim uz jautājumiem, kā organizācija varētu mudināt katru tās locekli realizēt visu savu potenciālu, kādai jābūt darbinieku motivēšanas sistēmai, kā darbinieku motivēšanas sistēmai jāsaskan ar kopējo organizācijas cilvēkresursu stratēģiju.

    Atstājiet savu telefona numuru. Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!

     PERSONISKĀ EFEKTIVITĀTE

     Mūsdienu dinamiskajā un mainīgajā uzņēmējdarbības vidē ar uzkrāto zināšanu bagāžu un izcilu profesionālo pieredzi vairs nepietiek. Personiskā efektivitāte, ko veido sociālās iemaņas, kļūst īpaši aktuāla. Attīstot savas sociālās iemaņas, kļūstam laimīgāki, varam vairāk sasniegt gan personiskajā, gan profesionālajā dzīvē.

     PUBLISKĀ RUNA UN PREZENTĀCIJA

     Bieži mums ir dotas tikai piecas minūtes, lai prezentētu pusgada darbu. Reizēm mums visi sapulces dalībnieki ir jāpārliecina par savu lēmumu. Efektīvas publiskās prezentēšanas iemaņas palīdz iedvesmot desmitus, reizēm pat simtus cilvēku, kļūt par personu, kam uzticas un uz kuru paļaujas.
     Šajā seminārā mācīsimies brīvi pārvaldīt verbālo un neverbālo runu, atbrīvoties un uzticēties sev, formulēt un nodot skaidru ziņu, ietekmēt un veidot auditorijas uzticību mums, saprast, kas rada spriedzi, un pārvarēt to.

     LAIKA PLĀNOŠANA UN ORGANIZĒŠANA

     Šajās mācībās uzzināsim, kā mūsu mērķi var kļūt par ceļa rādītājiem uz personisko efektivitāti, sapratīsim, kur pazūd mūsu laiks, iemācīsimies pareizi plānot savu laiku, tikt galā ar laika zagļiem, trenēsim efektīvas deleģēšanas iemaņas, mācīsimies pareizi rīkoties ar padotajiem, kolēģiem un vadītājiem, kas iznieko laiku.
     Pēc mācībām pratīsiet pareizi organizēt savu laiku un sasniegt profesionālos un personiskos mērķus 5 darba dienu nedēļas laikā. Strādāsiet efektīvāk, sasniegsiet vairāk un samazināsiet stresu. Darba un personiskās dzīves līdzsvars kļūs par ikdienu.

     PAŠIZPRATNE

     Šajā seminārā mācīsimies iepazīt savas stiprās un vājās puses, rakstura īpatnības, identificēt savas jūtas, ilgas, motivāciju, uzskatus un vērtības, mierīgi un pozitīvi reaģēt uz izaicinājumiem, pilnībā iepazīt sevi un rīkoties, balstoties pašizpratnē.
     Pēc mācībām dalībnieki labāk pieņem sevi un vērtē sevi pozitīvi, vieglāk veido pozitīvas attiecības ar apkārtējiem, iegūst vairāk autonomijas, saprot savus mērķus dzīvē un aug kā personības, realizējot savu potenciālu.

     KONFLIKTU VADĪBA

     Konflikti – neatņemama mūsu dzīves daļa, neizbēgams sarežģītās, konkurences un steigas pilnās dzīves rezultāts. Tas, kā izturamies pret savām un citu idejām, viedokli, vajadzībām, atšķirībām, nosaka mūsu dzīves un darba kvalitāti. Spēja efektīvi risināt konfliktus vienmēr ir bijusi un ir viena no svarīgākajām prasmēm personiskajā un komandas efektivitātē.
     Mācību programma ir sagatavota pēc D.Vīksa astoņu soļu konfliktu vadīšanas metodikas. Pēc mācībām dalībnieki spēj veidot pozitīvu atmosfēru, atpazīt un interpretēt cilvēku jūtas, pieņemt nākotnes lēmumus, balstoties uz pagātnes mācībām, veidot sadarbības iespējas un panākt saskaņu.

     STRESA KONTROLE

     Daudzi no mums strādā nedrošā un neparedzamā darba vidē, un jāatzīstas, ka tuvākajā nākotnē pārmaiņas šajā jomā nav gaidāmas. Pastāvīgs stress ietekmē organizācijas panākumus, grauj mūsu personisko un profesionālo dzīvi un veselību. Tāpēc stresa kontrole ir svarīga prasme, kas ļauj mierīgi virzīties uz savu mērķi, dzīvot veselu un pilnvērtīgu dzīvi.
     Stresa kontroles programma ir sagatavota, lai atpazītu un saprastu, kas patiesībā ir stress, noskaidrotu, kā piedzīvotais stress ietekmē pieņemtos lēmumus, uzzinātu, kā stress iedarbojas uz dažādu tipu cilvēkiem, iemācītos individuālās stresa kontroles metodes, varētu mierīgi virzīties pa savu ceļu.

      Atstājiet savu telefona numuru. Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!

       PĀRDOŠANA UN SARUNAS

       PĀRDOŠANA IESĀCĒJIEM

       Mācības ir paredzētas vadītājiem, kas pārdošanas jomā strādā pirmo gadu. Šo mācību dalībnieki uzzinās un iemācīsies:

       • kā kļūt par pārliecinātu, motivētu un uz rezultātu orientētu pārdevēju;
       • galvenos pārdošanas principus;
       • atklāt produkta radīto vērtību;
       • kā efektīvi piedāvāt produktu pircējam, izmantojot produkta īpašības un priekšrocības, kā arī emocijas un loģiku;
       • pārvarēt šaubas un slēgt pārdošanu;
       • paplašināt klientu bāzi.

       PĀRDOŠANA – AR PRIEKŠZINĀŠANĀM

       Mācības paredzētas pieredzējušiem pārdošanas vadītājiem un vadītājiem.

       Šo mācību dalībnieki uzzinās un iemācīsies: 

       • izmantot jaunākās pārdošanas metodes un rīkus;
       • vēl labāk saprast pārdošanas procesu un prasmīgi vadīt tā posmus;
       • saprast pircēja vajadzības un apmierināt tās;
       • optimizēt savas darbības, lai sasniegtu ievērojamus pārdošanas rezultātus;
       • palielināt savu ietekmi pārdošanas laikā;
       • prezentēt preces/pakalpojuma vērtību klientam, radot abpusēju izdevīgumu.

       SARUNU MĀKSLA

       Semināra mērķis – stiprināt dalībnieku darījumu sarunu iemaņas, ko var izmantot gan ikdienas sarunu situācijās, gan saskaņojot būtiskas darījumu vienošanās.

       Šajā seminārā mācīsimies:

       • atpazīt klienta intereses;
       • atpazīt emocijas, kas mūs „nodod”;
       • pārliecināšanas mākslu;
       • izmantot pieejamos kontaktus savā labā;
       • atrast alternatīvus, abām pusēm izdevīgus risinājumus;
       • svarīgākās sarunu taktikas, kas ļauj sasniegt izvirzītos mērķus.

        Atstājiet savu telefona numuru. Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!

         STRATĒĢISKĀ VADĪBA

         ORGANIZĀCIJAS VĒRTĪBAS UN KULTŪRA

         Kādām jābūt attieksmēm starp organizāciju kultūru un uzņēmējdarbības kontekstu? Kā organizācijas kultūrai jāietekmē pārmaiņu vadība? Kādi ir galvenie organizācijas kultūras elementi? Kādi ir kultūru tipi organizācijās? Kā reāli iedzīvinām organizācijā paredzētās vērtības? Kādām jābūt attieksmēm starp organizācijas kultūru un uzņēmējdarbības stratēģiju?

         Mācībās „Organizāciju vērtības un kultūra” kopā atbildēsim uz šiem būtiskajiem jautājumiem.

         STRATĒĢISKĀ VADĪBA

         Mācību mērķis – dot speciālistiem vadītājiem izpratni par to, kas ir organizācijas stratēģija un kāds ir tās mērķis, kā organizācijas konkurē un kā tiek radītas konkurences priekšrocības; pārrunāt, kā stratēģijas īstenošanu var nodrošināt ar saistīto rādītāju sistēmām; noskaidrot, kāda ir vidējā līmeņa vadītāju loma organizācijas stratēģijas īstenošanā.

         Mācību tēmas:

         • Kas ir uzņēmējdarbības stratēģija? Ar ko stratēģija atšķiras no taktikas? Kam tā ir vajadzīga? Lietuvas un ārvalstu stratēģiskās vadības pētījumu apskats. Stratēģiju hierarhija organizācijā: korporatīvā un uzņēmējdarbības stratēģija.
         • Ar ko organizācijas konkurē? Stratēģijas būtība: konkurences priekšrocības radīšana un saglabāšana. Konkurences priekšrocības izcelsme un mērīšana. Klientam piedāvātās vērtības izpratne un izmantošana, veidojot konkurences priekšrocību.
         • Kā īstenot stratēģiju? Sabalansētu rādītāju sistēmu perspektīva. Stratēģijas karte un darbības efektivitātes mērīšana.
         • Uzņēmējdarbības piemēra pārrunāšana. Stratēģijas īstenošana: stratēģijas karšu izmantošana.
         • Darbinieku un vadītāju loma stratēģiskajā vadībā. Kāpēc ne visas stratēģijas kļūst par realitāti? Kas būtu jādara speciālistiem, nodaļu un apakšnodaļu vadītājiem, lai palīdzētu īstenot uzņēmuma stratēģiju?

         INOVĀCIJU VADĪBA

         Mācību mērķis – informēt par inovāciju lomu uzņēmējdarbības attīstīšanā un konkurences priekšrocības sasniegšanā. Šajās mācībās tiks runāts par uzņēmējdarbības jomas inovāciju dinamiku, noskaidrots, kā inovācijas stimulē dažādas organizācijas, analizētas pasaules labākās inovāciju veicināšanas prakses, runāts, kā inovācijas būtu jāveicina organizācijā.

         Mācību tēmas:

         • Ko saucam par inovācijām? Pakalpojumu, procesu un uzņēmējdarbības modeļu inovācijas: ar ko tās atšķiras un ko tās dod. Kas ir stratēģiskā inovācija? Stratēģiskās inovācijas – konkurences priekšrocības avots. Uzņēmējdarbības noteikumu maiņa – nevienmērīgas inovācijas.
         • Kā organizācijas veicina inovācijas? Pārrunāsim Lietuvas organizāciju inovāciju spēju pētījumu. Apskatīsim pasaules praksi, kā organizācijas veicina un vada inovācijas.
         • Uzņēmējdarbības piemēra pārrunāšana: inovāciju vadības analīze.
         • Darba diskusija. Pārrunāsim, kā organizācijā tiek vadības inovācijas. Diskutēsim, kādi inovācijas veicināšanas veidi organizācijā nākotnē būtu efektīvāki.

          Atstājiet savu telefona numuru. Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!

           KOMANDAS STIPRINĀŠANA

           Jūsu izvēlei piedāvājam četrus tematiskos seminārus, kuru galvenais mērķis – stiprināt komandu, ļaut dalībniekiem gūt neatkārtojamus iespaidus, bet vienlaikus – pavadīt laiku ar jēgu.

           Harizmātisku semināru vadītāju duets rada dalībniekiem omulīgu, dinamisku un intriģējošu vidi. Tā kā vadītāji ir mācību profesionāļi, viņi prot vienot dalībniekus, katram veltīt uzmanību, bet vienlaikus ar saviem krāsainajiem izteikumiem – iesaistīt un iedvesmot.

           Lai jūsu komandai ir jautrs lidojums!

           „O! TĀ IR MŪSU VĒSTURE!“

           Tas ir neparasts vienas dienas pārgājiens, ko noiesiet pa īpaši izvēlētu gleznainu maršrutu kopā ar saviem kolēģiem. Šeit viens kilometrs atspoguļo vienu Jūsu uzņēmuma gadu. Šajā ceļojumā Jums būs jāveic dažādi negaidīti uzdevumi, kas padarīs to dinamisku, interesantu un atmiņā paliekošu.
           Pārgājienā izdzīvosiet arī svarīgākos Jūsu uzņēmuma vēstures, leģendas brīžus: reorganizāciju vai apvienošanu, nozīmīgus svētkus vai mācības, ekonomisko krīzi vai uzplaukumu, jauna vadītāja atnākšanu – visu, kas ietekmēja to, kāda Jūsu organizācija ir šodien. To visu piedzīvot Jums palīdzēs profesionāli pārgājiena vadītāji, aktieri, prasmīgi izvēlētas vietas, noorganizētas situācijas un uzdevumi. Piem., 2008. g. ekonomiskās krīzes kilometru pieveiksim bez sviestmaizēm un ūdens, ekonomisko uzplaukumu – ar bagātīgu cienastu.

           Vasaras sarīkojumi dos iespēju:

           – atpūsties, pabūt dabā, justies kā ceļotājiem, kas piedzīvo dažādus piedzīvojumus;
           – iepazīt citam citu, pārbaudīt sevi un kolēģus jaunās, negaidītās situācijās;
           – izdzīvot, no jauna un patīkami piedzīvot uzņēmuma leģendu;
           – stiprināt organizācijas kultūru – mums visiem kļūs skaidrs, kas esam un kāda ir mūsu vēsture;
           sacementēties – pavadīs dziļa izjūta „mēs esam kopā”.

           „SAJŪTU TEĀTRIS”

           Tas ir īpaši interaktīvs, aizraujošs teātra seminārs, kas sajūtams ar visām maņām: tausti, ožu, garšu, dzirdi, kustību. Izrādes „skatītājs” ar aizsietām acīm ienirst ceļojumā, ko komandas biedri viņam ir izveidojuši krēslojošā vasaras mežā, čirkstošās jūras smiltīs vai smaržīgā pļavā naktī. Sajūtu izrāde – brīnišķīga, izbaudāma dāvana kolēģiem.

           Komandas biedri cits citam izveido neparastu sajūtu izrādi vasarīgā vidē. Dalībnieki paši veido piedzīvojumiem bagātu stāstu – izrādes scenāriju, ko ar sajūtu palīdzību nodod kolēģiem. Seminārs ir ceļojums cauri pašu dalībnieku izveidotām šausmu, piedzīvojumu, brīnumu un …?) pasakām, kas dzimst katra dalībnieka fantāzijā. Paļaujoties tikai uz komandas biedriem, dalībnieks dodas neparastā ceļojumā…!

           Šī semināra laikā tiek attīstīts komandas radošums, saskarsmes un sadarbības iemaņas, stiprināta komandas kultūra un vienotība. Bet galvenais – dalībnieki paņem līdzi neaizmirstamus un neatkārtojamus iespaidus!

           „GRUZĪNU CIEMS”

           Gleznainajā Gruzijas kalnu atmosfērā – skaistā dabas stūrītī – satiekas divi gruzīnu ciemi. Izmantojot neverbālo valodu, žestus, kustības, gruzīnu abrakadabra runu un spilgtas emocijas, viņi cenšas pierādīt, kurš ciems ir labāk saglabājis autentiskās tradīcijas, audzē un ražo labāku produkciju. Pēc vīndaru, aitu un kazu audzētāju, podnieku, ciema vecāko un uzskaitvežu sadursmes gruzīniskās improvizācijas, emocionālās sarunas, labākā gruzīnu ciema noskaidrošanu vainago visām pusēm izdevīga vienošanās, kas tiek nostiprināta ar gruzīnisku līksmību, vīnu un ugunskurā ceptu pārsteigumu…!

           Semināra dalībnieki dabas ieskauti izjutīs relaksējošu atmosfēru, improvizācijas spēku, izmantojot neverbālo valodu – sejas izteiksmi, žestu, kustību – pilnveidos saziņas un sarunu iemaņas, iemācīsies lasīt citu cilvēku ķermeņa valodu. Pasākumā tiek attīstīts komandas radošums, saskarsmes un sadarbības iemaņas, stiprināta komandas kultūra un vienotība.

           „MŪSU KOMANDA KĀ…”

           Kas būtu komanda, ja tā būtu augs? Dziesma? Deja? Dzīvnieks? Patīkamas improvizācijas, meklējumi, uzdevumi tiek veikti vasaras dzīvajā dabā. Semināra laikā individuālie un komandas uzdevumi, gaga dance, dance&express deju vingrinājumi, weight-flow tehnika ūdenī, citi fizisko aktivitāšu izaicinājumi liks dalībniekiem relaksēties, „uzlādēs” ar pozitīvu enerģiju, palīdzēs iepazīt sevi un no jauna ieraudzīt savus kolēģus.

           Seminārs ir paredzēts komandām, kas vēl tikai veidojas. Tā laikā, sacenšoties fiziskās aktivitātēs, apgūstot teātra, deju un skatuves kustības līdzekļus, dalībnieki pārvar nepārliecību par sevi un savu komandu. Viņi labāk saprot viens otru, konstatē komandas stiprās puses un vērtības, vienojas par iekšējiem noteikumiem un darbības principiem.

           Pēc šī semināra dalībnieki priecājas par labu garastāvokli, par sajūtu, ka ir nedaudz noguruši, bet saturīgi pavadījuši laiku, bet galvenais – par tuvības sajūtu ar saviem kolēģiem: „mūsu komanda ir kļuvusi citāda”.

            Atstājiet savu telefona numuru. Mēs sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā!

             Cart
             • No products in the cart.