Vidiniai mokymai

Vadovavimas ir lyderystė

Vadovavimas pradedantiesiems

Mūsų patirtis rodo, kad dažnai organizacijose silpniausia darbuotojų grandis yra vidutinio lygio vadovai. Tai darbuotojai, kurie daugiau dirba kaip specialistai, o vadovavimui skiria per mažai laiko. Taip yra ir dėl to, kad šiems darbuotojams trūksta vadovavimo įgūdžių: skyriaus laiko planavimo ir organizavimo, delegavimo, komandos sutelkimo, situacinio vadovavimo. Mokymuose šiems klausimams skiriamas didžiausias dėmesys, o taip pat – vadovai mokosi pažinti save ir savo darbuotojus, formuoti komandos normas, kurti tvarius ryšius su savo pavaldiniais.

Vadovavimas pažengusiems

Kai vadovai meistriškai žongliruoja laiko planavimo ir organizavimo, tikslų kėlimo, delegavimo įgūdžiais, galima pereiti į antrąjį vadovavimo lygmenį – koučingą vadovo darbe, komandos stiprinimą, darbuotojų motyvavimą, įtraukimą ir ugdymą, dalijimąsi lyderyste. Šiuose mokymuose sprendžiami sudėtingesni vadovavimo klausimai, nagrinėjama tarptautinių kompanijų patirtis. Ir kaip visuomet siekiame, kad vadovai įgytų ir praktikoje taikytų naujai išmoktus sudėtingesnius vadovavimo įgūdžius.

Lyderystė

Lyderystės efektyvumas verslo pasaulyje matuojamas finansiniais rodikliais. Lyderis ateina tam, kad kurtų tvarų pokytį. Lyderystė prasideda iš mūsų vidaus. Prigimtinės energijos? Galbūt. Širdies? Galbūt. Galbūt intelekto. Galbūt valios – to tvirto vidinio raumens, be kurio gyvenime nieko nepasiektume. Lyderis atsakymus randa pats, mes tik padedame. Specializuojamės autentiškos, pasidalintosios, tarnaujančios lyderystės srityse.

Įdomiuose ir dinamiškuose, patyriminiuose mokymuose nagrinėjame svarbiausius lyderystės klausimus: aš, įtaka, vizija, dvipusis lyderio-sekėjo ryšys, atsakomybė, komanda, pasitikėjimas, galia.

Po šių mokymų lyderystė tampa gyvenimo būdu ir džiaugsmu. Kuriame ilgalaikį pokytį.

  Įrašykite savo telefono numerį ir mes Jums paskambinsime.

   Žmogiškųjų išteklių valdymas

   Koks bebūtų Jūsų kompanijos verslas – viešbučių tinklas, naftos kompanija, drabužių fabrikas, restoranas ar advokatų kontora – organizacijos kultūra turi būti puoselėjama, o žmogiškieji ištekliai  valdomi taip, kad darbuotojų lūkesčiai ir strateginiai verslo tikslai sutaptų. Tai iššūkis, kurį galite išspręsti kartu su mumis.

   Strateginė darbuotojų atranka ir paieška

   Dažnai žmogiškųjų išteklių užtikrinimas kompanijoje yra reaktyvi veikla, atliepiant į nelauktas žmogiškųjų išteklių problemas, nepriklausanti nuo organizacijos strategijos ir išorės situacijos.

   Šiuose mokymuose mes nagrinėsime strateginius žmogiškųjų išteklių užtikrinimo aspektus, žmogiškųjų išteklių samdymo sutartis: darbo, personalo nuomos, konsultantų samdos, atrankos ir paieškos strategiją: procesą, metodus, sprendimų priėmimą, personalo išlaikymo klausimus.

   Mokymuose kartu parengsime su kompanijos tikslais susietą žmogiškųjų išteklių užtikrinimo strategiją, kuri taps Jūsų sėkmės bei verslo plėtros dalimi.

   Darbuotojų veiklos valdymas, talentų ugdymas

   Jūsų organizacija turi užtikrinti darbuotojų pamainą svarbiausioms pozicijoms, o taip pat valdyti talentų vystymo procesą, pastebėti ir išlaikyti geriausius kompanijos žmones.

   Šiuose mokymuose nagrinėsime strateginius Personalo planavimo, vystymo ir talentų valdymo aspektus; esmines kompetencijas organizacijoje; mokymąsi organizacijoje; karjeros vystymo ir talentų valdymo klausimus.

   Darbuotojų motyvavimas

   Šiandien kur kas plačiau suvokiame darbuotojų motyvavimą ir pasitenkinimą darbu. Darbuotojų gerovei skiriamas kaip niekad didelis dėmesys. Visame pasaulyje bandoma paaiškinti sudėtingą ir dinamišką ryšį tarp bendro pasitenkinimo gyvenimu ir darbuotojų motyvacijos bei pasitenkinimo darbu.

   Darbuotojų motyvacija darbe yra ypač reikšminga organizacijai. Aukšta darbuotojų motyvacija leidžia pasiekti geriausius rezultatus, skatina darbuotojų įsipareigojimą, gerina klimatą darbe, kuria tamprius tarpusavio ryšius, mažina darbuotojų kaitą, o galiausiai tai reiškia laimingą ir pilnavertį gyvenimą mums visiems.

   Šiuose mokymuose nagrinėsime darbuotojų poreikius darbe, pasitenkinimą darbu ir gerovę. Kartu atsakysime į klausimus, kaip organizacija galėtų skatinti kiekvieną narį realizuoti visą savo potencialą, kokia turi būti darbuotojų motyvavimo sistema, kaip darbuotojų motyvavimo sistema turi derėti su bendra organizacijos žmogiškųjų išteklių strategija.

    Įrašykite savo telefono numerį ir mes Jums paskambinsime.

     Asmeninis efektyvumas

     Dabartinėje dinamiškoje ir greitai besikeičiančioje verslo aplinkoje vien sukaupto žinių bagažo ir išskirtinės profesinės patirties nebepakanka. Asmeninis efektyvumas, kurį formuoja socialiniai gebėjimai, tampa ypač aktualus. Vystydami savo socialinius gebėjimus tampame laimingesni, galime pasiekti daugiau ir asmeniniame, ir profesiniame gyvenime.

     Viešas kalbėjimas ir pristatymas

     Dažnai mums skiriamos tik penkios minutės pristatyti pusmečio darbui. Kartais turime visus susirinkimo dalyvius įtikinti dėl savo sprendimo. Efektyvūs viešo pristatymo įgūdžiai padeda įkvėpti dešimtis, o kartais ir šimtus, žmonių, tapti asmeniu, kuriuo pasitikima ir kliaujamasi.

     Šiame seminare mokysimės laisvai valdyti verbalinę ir neverbalinę kalbą, atsipalaiduoti ir pasitikėti savimi, formuluoti ir perteikti aiškią žinią, daryti įtaką ir kurti auditorijos pasitikėjimą mumis, pažinti, kas kuria įtampą, ir ją įveikti.

     Laiko planavimas ir organizavimas

     Šiuose mokymuose sužinosime, kaip tikslai gali tapti mūsų kelrodžiu į asmeninį efektyvumą, suprasime, kur prapuola mūsų laikas, išmoksime tinkamai planuoti savo laiką, tvarkytis su laiko vagimis, praktikuosimės efektyvaus delegavimo įgūdžių, mokysimės tinkamai elgtis su laiką švaistančiais pavaldiniais, kolegomis ir vadovais.

     Po mokymų gebėsite tinkamai valdyti savo laiką ir pasiekti profesinius bei asmeninius tikslus per 5 dienų darbo savaitę. Dirbsite efektyviau, pasieksite daugiau ir sumažinsite stresą. Darbo ir asmeninio gyvenimo balansas taps kasdienybe

     Savęs pažinimas

     Šiame seminare mokysimės pažinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, charakterio ypatumus, identifikuoti savo jausmus, troškimus, motyvus, nuostatas ir vertybes, ramiai ir pozityviai reaguoti į iššūkius, pažinti visą save ir autentiškai elgtis pasiremiant savęs pažinimu.

     Po mokymų dalyviai geriau priima save ir pozityviai save vertina, lengviau kuria geranoriškus santykius su aplinkiniais, įgyja daugiau autonomijos, išsigrynina gyvenimo tikslus ir auga kaip asmenybės, realizuodamos savo galias.

     Konfliktų valdymas

     Konfliktai – neatsiejama mūsų gyvenimo dalis, neišvengiama sudėtingo, konkurencingo, pilno skubos gyvenimo pasekmė. Kaip gebame elgtis su savo ir kitų idėjomis, nuomonėmis, poreikiais, skirtumais lemia mūsų gyvenimo ir darbo kokybę. Gebėjimas efektyviai spręsti konfliktus – visuomet buvo ir yra vienas svarbiausių asmeninio ir komandinio efektyvumo įgūdžių.

     Mokymų programa parengta pagal D.Weeks aštuonių žingsnių konfliktų valdymo metodiką. Po mokymų dalyviai geba kurti teigiamą atmosferą, atpažinti ir interpretuoti žmonių jausmus, daryti ateities sprendimus remiantis praeityje išmoktomis pamokomis, sukurti bendradarbiavimo galimybes ir pasiekti bendrus susitarimus.

     Streso valdymas

     Daugelis mūsų dirba nesaugioje ar netikėtumų pilnoje darbo aplinkoje ir turime pripažinti, kad artimiausiu metu pokyčių šioje srityje neįvyks. Nuolat patiriamas stresas daro įtaką organizacijos sėkmei, griauna mūsų asmeninį ir profesinį gyvenimą, sveikatą. Todėl streso valdymas būtinas asmeninis gebėjimas, leisiantis ramiai siekti savo tikslų, gyventi sveiką ir pilnavertį gyvenimą.

     Streso valdymo programa paruošta tam, kad pažintume ir suprastume, kas iš tiesų yra stresas. išsiaiškintume, kaip patiriamas stresas daro įtaką priimamiems sprendimams, sužinotume, kaip stresas veikia skirtingų tipų žmones, išmoktumėme individualių streso valdymo būdų, galėtume ramiai žingsniuoti savo keliu.

     Emocinis intelektas

     Dirbant su žmonėmis, valdyti emocijas itin svarbu. Emocijoms užplūdus, neretai į įvykį ar situaciją reaguojame impulsyviai, bet jau netrukus gailimės paskubėję.

     Šiuose mokymuose ugdysite pagrindines emocinio intelekto kompetencijas: savęs pažinimą ir valdymą, motyvaciją, empatiją, ryšių su žmonėmis stiprinimo įgūdžius. Programoje dalyviai mokosi įvardinti ir kontroliuoti savo jausmus, motyvuoti save ir kitus, įveikti stresą, spręsti konfliktus, sveiku būdu išeiti iš sudėtingų situacijų.

      Įrašykite savo telefono numerį ir mes Jums paskambinsime.

       Pardavimai ir derybos

       Pardavimai pradedantiesiems

       Mokymai skirti vadybininkams, pardavimų srityje dirbantiems pirmuosius metus. Šiuose mokymuose dalyviai sužinos ir išmoks:

       • kaip tapti pasitikinčiu savimi, motyvuotu ir orientuotu į sėkmę pardavėju;
       • pagrindinius pardavimo principus;
       • atskleisti produkto kuriamą vertę;
       • kaip efektyviai pateikti produktą pirkėjui, pasitelkiant produkto savybes ir naudą bei emocijas ir logiką;
       • įveikti abejones ir uždaryti pardavimą;
       • išplėsti klientų bazę.

       Pardavimai pažengusiems

       Mokymai skirti patyrusiems pardavimų vadybininkams ir vadovams.

       Šiuose mokymuose dalyviai sužinos ir išmoks:

       • naudoti naujausius pardavimų metodus ir įrankius;
       • dar geriau išmanyti pardavimų procesą ir meistriškai valdyti jo etapus;
       • pažinti pirkėjo poreikius ir juos patenkinti;
       • optimizuoti savo veiksmus siekiant reikšmingų pardavimų rezultatų;
       • padidinti savo daromą įtaką pardavimo metu;
       • pristatyti prekės/paslaugos vertę klientui, kuriant abipusę naudą.

       Derybų menas

       Seminaro tikslas – sustiprinti dalyvių verslo derybų įgūdžius, taikomus ir kasdienėse derybinėse situacijose, ir derinant esminius verslo susitarimus.

       Šiame seminare mokysimės:

       • pažinti kliento interesus;
       • pažinti emocijas, kurios mus „išduoda“;
       • įtikinėjimo meno;
       • išnaudoti turimus kontaktus savo sėkmei;
       • kurti alternatyvius, abi šalis tenkinančius sprendimus;
       • svarbiausių derybinių taktikų, leidžiančių pasiekti numatytus tikslus.

        Įrašykite savo telefono numerį ir mes Jums paskambinsime.

         Strateginis valdymas

         Organizacijos vertybės ir kultūra

         Koks turi būti ryšys tarp organizacijų kultūros ir verslo konteksto? Kaip organizacijos kultūra turi prisidėti prie pokyčių valdymo? Kokie yra pagrindiniai organizacijos kultūros elementai? Kokie yra kultūrų tipai organizacijose? Kaip realiai organizacijoje įgyvendiname numatytas vertybes? Koks turi būti ryšys tarp organizacijos kultūros ir verslo strategijos?

         Mokymuose „Organizacijų vertybės ir kultūra “ kartu atsakysime į šiuos esminius klausimus.

         Strateginis valdymas

         Mokymų tikslas – suteikti specialistams vadovams supratimą apie tai, kas yra organizacijos strategija ir kokia yra jos paskirtis, kaip konkuruoja organizacijos ir kaip sukuriamas konkurencinis pranašumas; aptarti, kaip strategijos įgyvendinimas gali būti užtikrinamas susietų rodiklių lentelėmis; išsiaiškinti, kokia yra vidurinės grandies vadovų rolė įgyvendinant organizacijos strategiją.

         Mokymų temos:

         • Kas yra verslo strategija? Kuo strategija skiriasi nuo taktikos? Kam ji reikalinga? Strateginio valdymo tyrimų Lietuvoje ir užsienyje apžvalga. Strategijų hierarchija organizacijose: korporatyvinė ir verslo strategijos.
         • Kuo konkuruoja organizacijos? Strategijos esmė: konkurencinio pranašumo sukūrimas ir išlaikymas. Konkurencinio pranašumo kilmė ir matavimas. Klientui suteikiamos vertės supratimas ir panaudojamas kuriant konkurencinį pranašumą.
         • Kaip įgyvendinama strategija? Subalansuotų rodiklių lentelių perspektyva. Strategijos žemėlapis ir veiklos efektyvumo matavimas.
         • Verslo atvejo aptarimas. Strategijos įgyvendinimas: strategijos žemėlapių panaudojimas.
         • Darbuotojų ir vadovų rolė strateginiame valdyme. Kodėl ne visos strategijos pavirsta realybe? Ką turėtų daryti specialistai, skyrių ir padalinių vadovai kad padėtų įgyvendinti įmonės strategiją?

         Inovacijų valdymas

         Mokymų tikslas – perteikti inovacijų vaidmenį vystant verslą ir siekiant konkurencinio pranašumo. Šiuose mokymuose bus aptarta verslo šakos inovacijų dinamika, išsiaiškinta, kaip inovacijas skatina skirtingos organizacijos, analizuojamos pasaulio inovacijų skatinimo geriausios praktikos, aptarta, kaip inovacijos turėtų būti skatinamos organizacijoje.

         Mokymų temos:

         • Ką vadiname inovacijomis? Paslaugų, procesų ir verslo modelių inovacijos: kuo jos skiriasi ir ką jos duoda. Kas yra strateginė inovacija? Strateginės inovacijos – konkurencinio pranašumo šaltinis. Verslo šakos taisyklių keitimas – netolydžios inovacijos.
         • Kaip organizacijos skatina inovacijas? Aptarsime Lietuvos organizacijų inovacijų gebėjimų tyrimą. Apžvelgiame pasaulinę praktiką kaip organizacijos skatina ir valdo inovacijas.
         • Verslo atvejo aptarimas: inovacijų valdymo analizė.
         • Darbinė diskusija. Aptarsime, kaip inovacijos valdomos organizacijoje. Diskutuosime, kokie inovacijų skatinimo būdai organizacijoje būtų efektyviausi ateityje.

          Įrašykite savo telefono numerį ir mes Jums paskambinsime.

           Komandos stiprinimas

           Jūsų pasirinkimui pristatome keturis teminius seminarus, kurių pagrindinis tikslas – stiprinti komandą, leisti dalyviams pajusti nepakartojamų įspūdžių, o tuo pačiu – prasmingai praleisti laiką.

           Charizmatiškų seminarų vedančiųjų duetas dalyviams kuria jaukią, dinamišką ir intriguojančią aplinką. Būdami mokymų profesionalai, vedantieji geba suvienyti dalyvius, kiekvienam skirti dėmesį, o tuo pačiu savo spalvingomis išraiškomis – įtraukti ir įkvėpti.

           Smagaus polėkio jūsų komandai!

           „Šviesos! Kamera! Veiksmas! – komanda kuria savo filmą.“

           Filmo aikštelėje kiekvienas atlieka svarbią funkciją – reikalingi apšvietėjai ir grimeriai, režisieriai ir scenaristai, prodiuseriai ir aktoriai. Komandos nariai pasiskirstę užduotimis filmuoja kino filmą pagal pačių kurtą scenarijų. Aktyviai bendradarbiausite komandinėje kūryboje, improvizuosite, atpažinsite ir priimsite kolegų pasiūlymus, kartu juos vystysite.

           Galiausiai viską vainikuoja raudonas kilimas ir burbuliukai, rezultatas dėl kurio bendradarbiavote bus realus, laukia iškilminga filmo premjera. Renginio vedėjas, aktorius, meno vadovas ir improvizacijos meistras Kirilas Glušajevas padrąsins improvizuoti ir bendradarbiauti su linksma nuotraika.

           „Kartvelų kaimas“

           Vaizdingosios kalnų Sakartvelo atmosferoje – gražiame gamtos kampelyje susitinka du sakartveliečių kaimai. Naudojant neverbalinę kalbą, gestus, judesį, kartvelų-abrakadabra šneką ir ryškias emocijas siekiama įrodyti, kuris kaimelis yra sėkmingiau išlaikęs autentiškiausias tradicijas, augina ir gamina geriausią produkciją. Susigrūmus vyndariams, avių ir ožkų augintojams, puodžiams, kaimo seniūnams ir apskaitininkams, gruziniškas improvizacijas, emocingas derybas, geriausio gruzinų kaimo rinkimus vainikuoja visoms pusėms naudingas susitarimas, kuris sutvirtinamas gruziniškomis linksmybėmis, vynu ir lauže kepamu siurprizu…!

           Seminaro dalyviai gamtos apsuptyje pajus atpalaiduojančią atmosferą, improvizacijos galią, naudodami neverbalinę kalbą – išraišką, gestą, judesį – patobulins bendravimo ir derybų įgūdžius, išmoks skaityti kito žmogaus kūno kalbą. Renginyje ugdomas komandos kūrybingumas, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, stiprinama komandos kultūra ir vienybė.

           „O! Tai mūsų istorija!“

           Tai nepaprastas vienos dienos žygis – kelionė, kurią nueisite specialiai parinktu vaizdingu maršrutu su savo kolegomis. Čia vienas kilometras atspindi vienerius Jūsų įmonės metus. Šioje kelionėje Jums teks atlikti įvairias netikėtas užduotis, kurios pavers ją dinamiška, įdomia ir įsimintina.

           Kelionėje taip pat išgyvensite svarbiausius Jūsų įmonės istorijos, legendos momentus: reorganizaciją ar susijungimą, įsimintiną šventę ar mokymus, ekonominę krizę ar pakilimą, naujo vadovo atėjimą – viską, kas turėjo įtakos tam, kokia Jūsų organizacija šiandien. Visa tai patirti Jums padės profesionalūs kelionės vedantieji, aktoriai, meistriškai parinktos vietovės, suorganizuotos situacijos ir užduotys. Pvz., 2008 m. ekonominės krizės kolimetrą įveiksime be sumuštinių ir vandens, ekonominį pakilimą – gausiomis vaišemis.

           Vasaros renginys suteiks galimybę:

           –   atsipalaiduoti, pabūti gamtoje, pasijusti keliautoju, patiriančiu įvairius nuotykius;

           –   pažinti vienas kitą, išbandyti save ir kolegas naujose, netikėtose situacijose;

           –   išgyventi, naujai ir maloniai patirti įmonės legendą;

           –   sustiprinti organizacijos kultūrą – mums visiems taps aišku, kas esame ir kokia mūsų istorija;

           –   susicementuoti – lydės gilus jausmas “mes kartu”.

           „Pojūčių teatras“

           Tai ypatingai interaktyvus, įtraukiantis teatrinis seminaras, suvokiamas visais pojūčiais: lytėjimu, uosle, skoniu, klausa, judesiu. Spektaklio „žiūrovas“ užrištomis akimis pasineria į kelionę, kurią jam sukūrė komandos draugai vakarėjančiame vasaros miške, ant gurgždančio smėlio prie jūros ar kvepiančioje pievoje naktį. Pojūčių spektaklis – tai nuostabi patyriminė dovana kolegoms.

           Komandos nariai vieni kitiems sukuria nepaprastą pojūčių spektaklį vasaros aplinkoje. Dalyviai patys kuria nuotaikingą istoriją – spektaklio scenarijų, kurį pasitelkę pojūčius pateikia kolegoms. Seminaras yra kelionė per pačių dalyvių sukurtas siaubo, veiksmo, stebuklines ir …?) pasakas, kurios gimsta kiekvieno dalyvio vaizduotėje. Pasikliaudamas tik komandos draugais dalyvis leidžiasi į nepaprastą kelionę…!

           Šio seminaro metu ugdomas komandos kūrybiškumas, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, stiprinama komandos kultūra ir vienybė. O svarbiausia – dalyviai išsineša ilgai nepamirštamų ir nepakartojamų įspūdžių!

           „Mūsų komanda kaip…“

           Kas būtų komanda, jei ji būtų augalas? Daina? Šokis? Gyvūnas? Malonios improvizacijos, ieškojimai, užduotys atliekamos gyvoje vasaros gamtoje. Seminaro metu individualios ir komandos užduotys, gaga dance, dance&express šokio pratimai, weight-flow technika vandenyje, kiti fizinės veiklos iššūkiai privers dalyvius atsipalaiduoti, “pakraus” teigiama energija, padės pažinti save ir naujai pamatyti savo kolegas.

           Tai seminaras besiformuojančioms komandoms. Jo metu, rungtyniaudami fizinėse veiklose, įsisavindami teatrines, šokio ir scenos judesio priemones, dalyviai įveikia nepasitikėjimą savimi ir savo komanda. Tuo būdu geriau supranta vienas kitą, įvardina komandos stipriąsias puses ir vertybes, sutaria dėl vidinių taisyklių ir veiklos principų.

           Po šio seminaro dalyviai džiaugiasi gera nuotaika, jausmu, kad kiek pavargo, tačiau prasmingai praleido laiką, o svarbiausia – artumo jausmu su savo kolegomis: „mūsų komanda tapo kitokia“.

            Įrašykite savo telefono numerį ir mes Jums paskambinsime.

             Cart
             • No products in the cart.