stepping

„Sisenen tööturule“ – see teenus on tugiteenus elanikele, kes soovivad alustada tööd Leedu, Eesti, ja Läti tööturul.

SIHTRÜHM

SIHTRÜHMTEENUS ON MÕELDUD:

 • spetsialistidele, kes on töötanud samas ettevõttes pikki aastaid ja vajavad abi muu töökoha leidmisel;
 • töötajatele, kes soovivad leida või vahetada tööd;
 • ootamatult töölt vabastatud töötajatele;
 • ettevõtetele, kes vabastavad oma töötajaid töölt. Nad saavad osta seda teenust töötajatele, et vähendada koondamise mõju ja aidata neil leida uus töökoht. See on sotsiaalselt vastutustundlik käitumine.

TEENUSE STRUKTUUR

„SISENEN TÖÖTURULE“ TEENUS HÕLMAB JÄRGNEVAT:

 • töövestlus;
 • isiku tugevate ja arendamist vajavate omaduste kindlaksmääramine (testimine);
 • isiku CV ülevaatamine koos spetsialistiga – antakse soovitused, kuidas täiustada CV-d, kuidas paremini näidata oma tugevaid külgi ja kogemusi;
 • nõustamisvestlus selle osas, kuidas tööd otsida ja end tööandjale paremini näidata;
 • kootsingu vestlus inimese tuleviku kohta – eesmärkide määramine, karjääritee valik.

TEENUSE STRUKTUUR:

 1. Vestlus inimesega tema kogemustest, karjäärist, soovidest – 30 min.
 2. Koos CV ülevaatamine – 15 min.
 3. Testimine – 45 mintes.
 4. Tagasiside pärast testimist. Tugevuste kindlaksmääramine, soovituste andmine arendamist vajavate omaduste ja töö otsimise kohta – 30 min.
 5. Üks kootsingu sessioon – 60 min.

TEENUST OSUTATAKSE KAHEL 1,5-TUNNISEL VÕI KOLMEL 1-TUNNISEL KOHTUMISTEL KLIENDIGA:

 • Tutvumine, esimene vestlus, koos CV läbivaatamine, testimine.
 • Tagasiside pärast testimist, kootsingusessioon.

TEENUSE HIND: 240 eurot.

TEENUSE TULEMUS JA MÕJU KLIENDILE

PÄRAST TEENUST KLIENT:

 • omab korrastatud ja konkurentsivõimelist CVd;
 • teab oma tugevaid ja arendamist vajavaid omadusi; saab objektiivselt hinnata oma võimalusi ja neid kasutada;
 • teab, mis on talle elus tähtis;
 • talle on selge oma karjääritee ja edasine tegevuskava;
 • tunneb jõudu ja tahet tegutseda tööturul edukalt;
 • kliendil on teadmised tööturu olukorrast, mis on oluline tööandjate jaoks; oskab vaadata turule tööandja silmadega;
 • kliendiandmed jäävad meie andmebaasi ja me edastame tema kandidatuuri huvitatud tööandjatele.

  Jätke oma telefoninumber, seejärel võtame Teiega ühendust, et leppida kokku nõustamise aeg.

   Cart
   • No products in the cart.