Sisekoolitused

JUHTIMINE JA EESTVEDAMINE

Juhtime algajatele

Meie kogemused näitavad, et sageli on organisatsiooni kõige nõrgem lüli keskastme juhid. Need on töötajad, kes töötavad pigem kui spetsialistid, aga juhtimisele pühendavad vähe aega. See on juhtub seetõttu, et nendel töötajatel puuduvad juhtimisoskused: osakonna töö planeerimise ja organiseerimise, delegeerimise, meeskonna moodustamise, olukorra juhtimise oskused. Koolitusel on need küsimused tähelepanu keskmes, samuti õpivad juhid tundma ennast ja oma töötajaid, moodustama meeskonnanorme, rajama püsivaid suhteid oma alluvatega.

Juhtimine – eelteadmistega

Kui juhid žongleerivad meisterlikult aja planeerimise, organiseerimise, eesmärgi püstitamise ja delegeerimise oskustega, saab liikuda juhtimise teisele tasandile – kootsingule juhi töös, meeskonna tugevdamisele, töötajate motiveerimisele, kaasamisele ja kasvatamisele, eestvedamise jagamisele. Sellel koolitusel käsitletakse keerukamaid juhtimisalaseid küsimusi, analüüsitakse rahvusvaheliste ettevõtete kogemusi. Ning nagu alati, püüame, et juhid omandaksid ja kasutaksid praktikas õpitud keerukamaid juhtimisoskusi.

Eestvedamine

Eestvedamise tõhusust mõõdetakse ärimaailmas finantsnäitajate abil. Liider tuleb, et luua jätkusuutlikud muutused. Eestvedamine algab meie seest. Kaasasündinud energiast? Võibolla. Südamest? Võibolla. Võibolla intellektist. Võibolla tahtest – sellest tugevast sisemisest lihasest, ilma milleta ei saavutaks me elus midagi. Liider leiab vastused ise, meie ainult aitame. Oleme spetsialiseerunud autentsele ja teenindusvaldkonna jagatud eestvedamisele. Huvitaval ja dünaamilisel, kogemusel põhineval koolitusel analüüsime eestvedamise peamisi küsimusi: mina, mõju, visioon, liidri ja järgija kahepoolne suhe, vastutus, meeskond, usaldus, võim. Pärast seda koolitust muutub eestvedamine elustiiliks ja rõõmuks. Loome pikaajalist muutust.

  Jätke oma telefoninumber, seejärel võtame Teiega ühendust, et leppida kokku nõustamise aeg.

   INIMRESSURSI JUHTIMINE

   TÖÖTAJATE STRATEEGILINE VALIK JA VÄRBAMINE

   Sageli on inimressursi tagamine ettevõttes reaktiivne tegevus, mis on vastuseks ootamatutele inimressursi probleemidele, olenemata organisatsiooni strateegiast ja välisolukorrast. Sellel koolitusel analüüsime inimressursi tagamise strateegilisi aspekte, personali tööle võtmise lepinguid: töö, tööjõu rendi, konsultantide palkamise; valiku- ja otsingustrateegiaid: protsessi, meetodeid, otsuste vastuvõtmist, personali hoidmise küsimusi. Koolitusel loome koos ettevõtte eesmärkidega seotud inimressursi tagamise strateegia, mis saab teie edu ja ettevõtte arengu osaks.

   TÖÖTAJATE TEGEVUSE JUHTIMINE, TALENTIDE ARENDAMINE

   Teie organisatsioon peab tagama töötajate vahetuse võtmepositsioonide jaoks, samuti juhtima talentide arendusprotsessi, märkama ja hoidma ettevõtte parimaid inimesi. Sellel koolitusel analüüsime personali planeerimise, arengu ja talentide juhtimise strateegilisi aspekte; olulisi pädevusi organisatsioonis; õppimist organisatsioonis; karjääri arendamise ja talentide juhtimise küsimusi.

   TÖÖTAJATE MOTIVEERIMINE

   Tänapäeval saame palju rohkem aru töötajate motivatsioonist ja tööga rahulolust. Töötajate heaolule pööratakse palju rohkem tähelepanu kui eales varem. Kogu maailmas üritatakse selgitada keerulisi ja dünaamilisi hoiakuid, mis puudutavad üldise eluga rahulolu ning töötajate motivatsiooni ja tööga rahulolu vahelisi seoseid. Töötajate motivatsioon tööl on organisatsiooni jaoks eriti oluline. Töötajate kõrge motivatsioon võimaldab saavutada paremaid tulemusi, stimuleerib töötajate kohusetunnet, parandab töökliimat, loob tihedaid omavahelisi suhteid, vähendab tööjõu voolavust, lõpetuseks – see tähendab õnnelikku ja täisväärtuslikku elu meile kõigile. Sellel koolitusel analüüsime töötajate vajadusi tööl, tööga rahulolu ja heaolu. Koos vastame küsimustele selle kohta, kuidas organisatsioon võiks julgustada selle igat liiget realiseerima kogu oma potentsiaali, milline peaks olema töötajate motivatsioonisüsteem, kuidas töötajate motivatsioonisüsteem peab olema kooskõlas organisatsiooni inimressursistrateegiaga.

    Jätke oma telefoninumber, seejärel võtame Teiega ühendust, et leppida kokku nõustamise aeg.

     ISIKLIK EFEKTIIVSUS

     Tänapäeva dünaamilises ja muutuvas ärikeskkonnas ei piisa enam kogutud teadmiste pagasist ning silmapaistvast ametialasest kogemusest. Isiklik efektiivsus, mida kujundavad sotsiaalsed oskused, muutub eriti aktuaalseks. Arendades oma sotsiaalseid oskusi, muutume õnnelikumaks ning võime rohkem saavutada nii isiklikus elus kui ka tööl.

     AVALIK ESINEMINE JA ESITLUS

     Sageli antakse meile vaid viis minutit pool aastat tehtud töö esitlemiseks. Mõnikord peame veenma kõiki koosolekul osalejaid oma otsuses. Tõhusa avaliku esitluse oskus aitab inspireerida kümneid, mõnikord isegi sadu inimesi, saada inimeseks, keda usaldatakse ja kelle peale loodetakse. Sellel seminaril õpime vabalt valdama verbaalset ja mitteverbaalset kõnet, lõdvestuma ja ennast usaldama, sõnastama ja edastama selget sõnumit, mõjutama ja looma publiku usaldust, mõistma, mis tekitab pinget ja seda maandama.

     AJAPLANEERIMINE JA -JUHTIMINE

     Sellel koolitusel saame teada, kuidas meie eesmärgid võivad saada suunajaks isiklikule efektiivsusele, mõistame, kuhu kaob meie aeg, õpime õigesti planeerima oma aega, ajavarastega toime tulema, treenime tõhusa delegeerimise oskusi, õpime õigesti tegelema alluvate, kolleegide ja juhtidega, kes aega raiskavad. Pärast koolitust oskate oma aega õigesti juhtida ning saavutada ametialaseid ja isiklikke eesmärke 5 tööpäeva jooksul nädalas. Töötate tõhusamalt, saavutate rohkem ja vähendate stressi. Töö ja eraelu tasakaal muutub igapäevaseks.

     ENESETEADLIKKUS

     Sellel seminaril õpime tundma enda tugevaid ja nõrku külgi, iseloomu erisusi, tuvastama oma tundeid, igatsusi, motivatsiooni, tõekspidamisi ja väärtusi, väljakutsetele rahulikult ja positiivselt reageerima, ennast täielikult tundma ja tegutsema tuginedes eneseteadlikkusele. Pärast koolitust aktsepteerivad osalejad ennast paremini ja hindavad ennast positiivselt, loovad kergemini teistega positiivseid suhteid, saavutavad suurema sõltumatuse, mõistavad oma eesmärke elus ja kasvavad isiksusena, realiseerides oma potentsiaali.potential.

     KONFLIKTIJUHTIMINE

     Konfliktid on meie elu lahutamatu osa, keerulise, konkurentsitiheda ja kiire elu vältimatu tulemus. See, kuidas me suhtume oma ja teiste ideedesse, arvamustesse, vajadustesse, erinevustesse, määrab meie elu ja töö kvaliteedi. Tõhus konfliktide lahendamise võime on alati olnud ja on üks tähtsamaid oskusi isiklikuks ja meeskonna tõhususeks. Õppekava on koostatud D.Vīksa konfliktijuhtimise kaheksa sammu metoodika järgi. Pärast koolitust suudavad osalejad luua positiivse õhkkonna, tuvastada ja tõlgendada inimeste tundeid, võtta vastu tuleviku otsuseid tuginedes varasematele õppetundidele, luua koostöövõimalusi ja saavutada harmooniat.

     STRESSIJUHTIMINE

     Paljud meist töötavad ebaturvalises ja ettearvamatus töökeskkonnas ning tuleb tunnistada, et lähitulevikus ei ole sellealaseid muutusi oodata. Püsiv stress mõjutab organisatsiooni edu, õõnestab meie isiklikku ja tööalast elu ning tervist. Stressijuhtimine on seega oluline oskus, mis võimaldab rahulikult oma eesmärgi poole liikuda, elada tervislikku ja täisväärtuslikku elu. Stressijuhtimise programm on ette valmistatud, et ära tunda ja mõista, mis stress tegelikult on; et selgitada välja, kuidas kogetud stress mõjutab otsuste vastuvõtmist; et teada saada, kuidas stress mõjub eri tüüpi inimestele; et õppida individuaalseid stressijuhtimise meetodeid ja et saada rahulikult käia oma teed.

      Jätke oma telefoninumber, seejärel võtame Teiega ühendust, et leppida kokku nõustamise aeg.

       MÜÜK JA LÄBIRÄÄKIMISED

       MÜÜGIKOOLITUS ALGAJATELE

       Koolitus on mõeldud juhtidele, kes töötavad müügivaldkonnas esimest aastat. Sellel koolitusel osalejad saavad teada ja õpivad:

       • kuidas saada enesekindlaks, motiveeritud ja tulemustele orienteeritud müüjaks;
       • peamisi müügipõhimõtteid;
       • avastada loodud tooteväärtust;
       • kuidas toodet ostjale tõhusalt pakkuda, kasutades toote omadusi ja eeliseid, samuti emotsioone ja loogikat;
       • toimetulekut kahtlustega ja müügi lõpetamisega;
       • kliendibaasi laiendamist.

       MÜÜGIKOOLITUS – EELTEADMISTEGA

       Koolitus on mõeldud kogenud müügijuhtidele ja juhtidele.

       Selles koolituses osalejad saavad teada ja õpivad:

       • kasutama uusimaid müügimeetodeid ja -vahendeid;
       • veel paremini mõistma müügiprotsessi ja oskuslikult juhtima selle etappe;
       • mõistma ostja vajadusi ja neid rahuldama;
       • optimeerima oma tegevusi, et saavutada märkimisväärseid müügitulemusi;
       • suurendama oma mõju müügi ajal; esitlema kliendile toote/teenuse väärtust, luues vastastikust kasu.

       LÄBIRÄÄKIMISTE KUNST

       Seminari eesmärk on tugevdada osalejate läbirääkimisoskusi, mida saab kasutada nii igapäevastes vestlustes kui ka olulisi ärikokkuleppeid sõlmideshe.

       Sellel seminaril õpime:

       • tundma ära kliendi huve;
       • tundma ära emotsioone, mis meid „reedavad”;
       • veenmise kunsti;
       • kättesaadavate kontaktide kasutamist oma kasuks;
       • alternatiivsete, mõlemale poolele kasulike lahenduste leidmist;
       • peamisi läbirääkimistaktikaid, mis võimaldavad seatud eesmärke saavutada.

        Jätke oma telefoninumber, seejärel võtame Teiega ühendust, et leppida kokku nõustamise aeg.

         STRATEEGILINE JUHTIMINE

         ORGANISATSIOONI VÄÄRTUSED JA KULTUUR

         Milline peaks olema organisatsioonikultuuri ja äritegevuse konteksti vaheline suhe? Kuidas peaks organisatsioonikultuur mõjutama muutuste juhtimist? Millised on organisatsioonikultuuri peamised elemendid? Millised on organisatsioonikultuuri tüübid? Kuidas viime reaalselt ellu organisatsiooni väärtusi? Milline peaks olema organisatsioonikultuuri ja äritegevuse strateegia vaheline suhe? Koolitusel „Organisatsiooni väärtused ja -kultuur“ vastame koos nendele olulistele küsimustele.

         STRATEEGILINE JUHTIMINE

         Koolituse eesmärk on anda spetsialistidele ja juhtidele arusaam sellest, mis on organisatsiooni strateegia ning milline on selle eesmärk, kuidas organisatsioonid konkureerivad ja kuidas nad loovad konkurentsieelise; arutada, kuidas saab strateegia elluviimise tagada seotud näitajate süsteemide abil; välja selgitada, milline on keskastme juhtide roll organisatsiooni strateegia elluviimisel.

         Koolituse teemad:

         • Mis on äristrateegia? Mille poolest erineb strateegia taktikast? Kes seda vajab? Leedu ja välisriikide strateegilise juhtimise uuringute ülevaade. Strateegia hierarhia organisatsioonis: ettevõtte- ja äristrateegia.
         • Millega organisatsioonid konkureerivad? Strateegia olemus: konkurentsieelise loomine ja säilitamine. Konkurentsieelise päritolu ja mõõtmine. Kliendile pakutava väärtuse mõistmine ja kasutamine konkurentsieelise loomisel.
         • Kuidas strateegiat ellu viia? Tasakaalustatud näitajate süsteemide perspektiiv. Strateegiakaart ja tegevuse tõhususe mõõtmine. Arutelu äri näitel. Strateegia elluviimine: strateegiakaartide kasutamine. Töötajate ja juhtide roll strateegilises juhtimises.
         • Miks kõik strateegiad ei muutu tegelikkuseks? Mida peaksid tegema spetsialistid, osakondade ja allosakondade juhid, et aidata ettevõtte strateegiat ellu viia?

         INNOVATSIOONI JUHTIMINE

         Koolituse eesmärk on teavitada innovatsiooni rollist ettevõtluse arendamisel ja konkurentsieelise saavutamisel. Sellel koolitusel räägime ärivaldkonna innovatsiooni dünaamikast, selgitame välja, kuidas innovatsioon stimuleerib erinevaid organisatsioone, analüüsime maailma parimaid innovatsiooni edendamise praktikaid, räägime, kuidas tuleks edendada innovatsiooni organisatsioonis.

         Koolituse teemad:

         • Mida me nimetame innovatsiooniks? Teenuste, protsesside ja ärimudelite uuendused: mille poolest need erinevad ja mida need annavad. Mis on strateegiline innovatsioon? Strateegiline innovatsioon on konkurentsieelise allikas. Äritegevuse reeglite muutmine – ebaühtlane innovatsioon.
         • Kuidas organisatsioonid innovatsiooni edendavad? Arutame Leedu organisatsioonide innovatsioonisuutlikkuse uuringu tulemusi. Vaatleme maailma praktikat, kuidas organisatsioonid uuendusi soodustavad ja juhivad. Arutelu äritegevuse näite varal: innovatsiooni juhtimise analüüs. Töö arutelu. Arutame, kuidas juhitakse uuendusi organisatsioonis. Diskuteerime, millised innovatsiooni soodustamise viisid oleksid tulevikus organisatsioonis

          Jätke oma telefoninumber, seejärel võtame Teiega ühendust, et leppida kokku nõustamise aeg.

           MEESKONNA TUGEVDAMINE

           Te saate valida nelja temaatilise seminari vahel, mille peamine eesmärk on tugevdada meeskonda, võimaldada osalejatel saada ainulaadseid muljeid ja samas veeta sisukalt aega. Karismaatiline seminari juhtide duo loob osalejatele hubase, dünaamilise ja intrigeeriva keskkonna. Kuna juhid on professionaalsed koolitajad, oskavad nad osalejaid liita, pöörata igaühele tähelepanu ja samal ajal ka kaasavad ja inspireerivad oma värvika väljenduslaadiga. Lõbusat lendu teie meeskonnale!

           „Oo! SEE ON MEIE AJALUGU!”

           See on ebatavaline ühepäevane matk, mille läbite koos oma kolleegidega mööda eriliselt valitud maalilist teed. Siin kajastab üks kilomeeter Teie ettevõtte ühte aastat. Sellel reisil tuleb Teil sooritada erinevaid ootamatuid ülesandeid, mis muudavad selle dünaamiliseks, huvitavaks ja meeldejäävaks. Matkal elate läbi ka oma äriajaloo ja legendide tähtsamad hetked: reorganiseerimise või ühinemise, olulised pidustused või õpetused, majanduskriisi või -kasvu, uue juhi tulemise – kõik, mis mõjutas seda, milline on Teie organisatsioon täna. Seda kõike aitavad Teil kogeda professionaalsed matkajuhid, näitlejad, oskuslikult valitud kohad, välja mõeldud olukorrad ja ülesanded. Näiteks 2008. a majanduskriisi kilomeetri läbime ilma võileibadeta ja veeta, majanduskasvu läbime rikkaliku einega.

           Suveüritused võimaldavad: puhata, olla looduses, tunda ennast reisijatena, kes kogevad erinevaid seiklusi; – tutvuda üksteisega, panna ennast ja oma kolleege proovile uutes ootamatutes olukordades; – läbi elada, uuesti ja meeldivalt kogeda ettevõtte legendi; – tugevdada organisatsiooni kultuuri; – meile kõigile saab selgeks, kes me oleme ja milline on meie ajalugu; – liituda – saadab sügav „me oleme koos“-tunne.

           „TUNNETE TEATER”

           See on eriti interaktiivne, kaasahaarav teatriseminar, mida on tunda kõiki meeltega: puudutuse, haistmise, maitsmise, kuulmise, liikumisega. Etenduse „pealtvaataja“ sukeldub kinnisilmi reisi, mille meeskonnakaaslased on talle loonud hämaras suvises metsas, krudiseval mereliival või lõhnaval öisel heinamaal. Meelteetendus – imeline ja nauditav kingitus kolleegidele. Suvises keskkonnas loovad meeskonnakaaslased üksteisele ebatavalise meelteetenduse. Osalejad ise loovad seiklusrikka loo – lavastuse stsenaariumi, mis edastatakse kolleegidele meelte abil. Seminar on teekond läbi osalejate enda poolt loodud õuduse, seikluse, ime ja …?) muinasjuttude, mis sünnivad iga osaleja fantaasia tulemusel. Toetudes ainult meeskonnakaaslastele, läheb osaleja ebatavalisele reisile…! Selle seminari jooksul arendatakse meeskonna loomingulisust, kokkupuute- ja koostööoskusi, tugevdatakse meeskonna kultuuri ja ühtsust. Kuid peamine – osalejad võtavad kaasa unustamatuid ja kordumatuid muljeid!

           „GRUUSIA KÜLA”

           Gruusia mägede maalilises miljöös – ilusas loodusenurgakeses – kohtuvad kaks Gruusia küla. Kasutades mitteverbaalset keelt, žeste, liigutusi, Gruusia „abracadabra“ kõnet ja eredaid emotsioone, püüavad nad tõestada, kumb küla on autentseid traditsioone paremini säilitanud, kasvatab ja toodab paremat toodangut. Pärast veinimeistrite, lamba- ja kitsekasvatajate, pottseppade, külavanemate ning arvestuse pidajate kokkupõrget Gruusia moodi, emotsionaalseid läbirääkimisi, lõpetab Gruusia parima küla väljaselgitamise kõigile osapooltele kasulik kokkulepe, mis kinnitatakse grusiinidele omase lusti, veini ja lõkkel küpsetatud üllatusega …! Seminaril osalejad tunnevad looduse rüpes lõõgastavat õhkkonda ja improvisatsiooni jõudu, kasutades mitteverbaalset keelt – näoilmeid, žeste, liigutusi – täiustavad suhtlemis- ja läbirääkimisoskusi, õpivad lugema teiste inimeste kehakeelt. Üritus arendab meeskonna loovust, suhtlemis- ja koostööoskusi, tugevdab meeskonna kultuuri ja ühtsust.

           „MEIE MEESKOND KUI…”

           Mis oleks meeskond, kui see oleks taim? Laul? Tants? Loom? Meeldivaid improvisatsioone, otsinguid, ülesandeid sooritatakse suvel vabas looduses. Seminari individuaalsed ja meeskonna ülesanded, gaga dance, dance&express tantsuharjutused, kaaluvoolu tehnikad vees, muud füüsiliselt aktiivsed väljakutsed lasevad osalejatel lõõgastuda, „laadida“ positiivse energiaga, aitab end tundma õppida ja oma kolleege uue pilguga vaadata. Seminar on mõeldud alles moodustuvate meeskondade jaoks. Seminaril käigus aset leidvatel füüsilistel võistlustel, teatri, tantsu ja lavalise liigutuste omandamisel ületavad osalejad ebakindluse iseenda ja oma meeskonna suhtes. Nad mõistavad teineteist paremini, toovad välja meeskonna tugevused ja väärtused, lepivad kokku sise-eeskirjades ja tegevuspõhimõtetes. Pärast seda seminari osalejatel on hea tuju, tunne, et nad on natuke väsinud, kuid on veetnud sisukalt aega, aga peamine on lähedustunne kolleegidega: „meie meeskond on muutunud teistsuguseks“.

            Jätke oma telefoninumber, seejärel võtame Teiega ühendust, et leppida kokku nõustamise aeg.

             Cart
             • No products in the cart.